Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In de hackaton gaan we in korte tijd in competitievorm tussen 4 groepen een probleem oplossen.

Moedige Dialoog en de hackathon

2 november 2017

In korte tijd een probleem oplossen, nieuwe inzichten verwerven, gas geven en echt eens een dag intensief samen aan de slag. Dat doen we op 3 november a.s. met het Netwerk Moedige Dialoog Groningen. Vanuit verschillende disciplines en samen  met ervaringsdeskundigen pakken we het thema OPGROEIEN IN ARMOEDE EN/OF SCHULDEN in Groningen aan.

Moedige Dialoog Groningen

Aan Moedige Dialoog Groningen nemen een aantal Groningse gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven, schuldeisers, vrijwilligersorganisaties, serviceclubs en de Rabobank deel. Ons netwerk bestaat ongeveer 60 personen bestaande uit dwarsdenkers, meedenkers en studenten en is een initiatief van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Methode Hackathon

In Groningen hebben we gekozen voor de methodiek Hackathon. De te behandelen kwesties hebben we tijdens twee eerdere bijeenkomsten) opgehaald (maart en juni 2017). In de hackaton gaan we in korte tijd in competitievorm tussen 4 groepen een probleem oplossen. Aan het eind van de dag wordt deze oplossing(srichting) gepresenteerd aan een jury, waarna het beste idee met behulp van studenten van de Hanzehogeschool verder wordt uitgewerkt en in een pilot wordt getest.

Daarna volgen nog 3 hackathons rondom de thema’s: werk/werkgevers, netwerk in de wijk/het dorp en schulden/schuldeisers op 8 december, 22 januari en 16 februari 2018.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X