De monitor is zo opgezet dat de data eenvoudig vernieuwd kunnen worden.

Monitor Armoede en Schulden Gemeente Midden-Groningen

20 januari 2020

De Monitor Armoede en Schulden laat zien hoe het in de gemeente Midden-Groningen als geheel en in verschillende dorpen en wijken is gesteld met lage inkomens en schulden. Deze monitor is ontwikkeld door Sociaal Planbureau Groningen, onderdeel van CMO STAMM, in opdracht van de gemeente Midden-Groningen.

De gemeente Midden-Groningen wilde graag weten hoe de verschillende dorpen en wijken in de gemeente er voorstaan wat betreft (risico’s op) armoede en schulden. In deze monitor zie je inkomens, schulden, het zorggebruik en relevante achtergrondfactoren van armoede en schulden van inwoners in de gemeente Midden-Groningen. Je vindt er gegevens op gemeente- en wijkniveau.

Functie van de monitor

De monitor informeert de gemeenteraad, organisaties die het gemeentelijk beleid (mede) uitvoeren en andere belangstellenden over de armoede- en schuldensituatie in dorpen en wijken in Midden-Groningen. De inhoudelijke focus van de monitor ligt op armoede en schulden. Daarnaast komen enkele onderwerpen aan bod die relevant zijn in relatie tot armoede en schulden.

De monitor laat de onderlinge verschillen en overeenkomsten zien tussen de dorpen en wijken in de gemeente. Daarnaast wordt bij meerdere indicatoren een vergelijking gemaakt tussen de gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen en Nederland. De monitor is zo opgezet dat de data eenvoudig vernieuwd kunnen worden.

Onderdelen van de monitor

De monitor bestaat uit:

  1. een managementsamenvatting;
  2. een vergelijking tussen wijken/dorpen; waar mogelijk wordt ook vergeleken met de provincie Groningen en Nederland;
  3. overzichten per wijk of dorp.

Ook een monitor?

Neem dan contact op met Marian Feitsma

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X