Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur is de meest voorkomende discriminatiegrond.

Monitor Discriminatiecijfers Noord-Nederland 2016

18 mei 2017

Op 18 mei 2017 presenteerden de drie noordelijke discriminatiemeldpunten – Groningen, Fryslân en Drenthe – de Monitor Discriminatie 2016. Ook in 2016 is discriminatie op grond van etnische herkomst en huidskleur de meest voorkomende grond waarover de meeste meldingen worden gedaan. Dit is een reden voor overheden om hier prioriteit aan te geven.

Monitoren van discriminatie

De Monitor Discriminatie 2016 is het tweede gezamenlijke overzicht van discriminatiemeldingen in de drie noordelijke provincies. De monitor geeft een beeld van de meldingen van ongelijke behandeling die in 2016 zijn binnengekomen bij het Discriminatie Meldpunt Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Tumba en het Meldpunt Discriminatie Groningen en bij de Politie-eenheid Noord-Nederland.

Daarnaast geeft de monitor ook een beschrijving van de werkzaamheden van de anti-discriminatievoorzieningen met veel expertise en aandacht voor de bewustwording van discriminatie in uw gemeente.

Toename aantal meldingen bij meldpunten discriminatie

Het aantal meldingen van discriminatie bij de Meldpunten Discriminatie laten een kleine stijging zien ten opzichte van 2015 (+2,7%), de registraties bij de politie Eenheid Noord-Nederland zijn daarentegen fors gedaald (-20,8 %). Deze stijging en daling komen overeen met het landelijke beeld (stijging van 4% bij de Meldpunten en een daling van 22% bij de politie). De oorzaak van deze daling laat zich moeilijk verklaren.

Onder registratie

De aantallen en de toe- en afnames zeggen weinig over hoeveel discriminatie in werkelijkheid voorkomt. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat 1 op de 4 mensen discriminatie ervaart. Het is daarnaast bekend dat de meeste mensen die discriminatie ervaren daarvan geen melding doen. De Meldpunten Discriminatie werken hard aan het vergroten van de meldingsbereidheid.

Etnische discriminatie nog altijd de meest voorkomende grond

Nog altijd is discriminatie op grond van etnische herkomst en huidskleur de meest voorkomende grond waarover de Meldpunten en de politie zowel landelijk als regionaal in Noord-Nederland de meeste meldingen ontvangen (bij de Meldpunten 40% van het totaal en bij de politie 30% van het totaal). Om oog te houden voor deze hardnekkige vorm van discriminatie is alertheid vereist. De Meldpunten verzorgen trainingen die deze alertheid op discriminatie onder de aandacht brengen.

Preventie

Scholen en docenten hebben ook in 2016 opnieuw hun behoefte geuit aan ondersteuning bij het voorkomen van polarisatie in de klas, met name op thema’s vluchtelingen, racisme, seksuele gerichtheid en antisemitisme.

Bekijk de Monitor Discriminatiecijfers 2016 (PDF)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X