Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De uitkomsten van de versnellingssessies zijn belangrijke input voor de nieuwe innovatieve aanpak voor integratie met meer impact in de toekomst.

Naar een innovatieve aanpak voor integratie van vluchtelingen

6 april 2017

‘Eigen verantwoordelijkheid’, ‘taal’ en ‘ontmoeten’ zijn van cruciaal belang voor een goede integratie van vluchtelingen, daarover bleken vluchtelingen, professionals en buurtbewoners het eens tijdens een versnellingssessie. Daarnaast zijn ook dieper liggende waarden als ‘wederzijdse acceptatie’ en ‘vertrouwen’ belangrijk.

Vluchtelingen zelf aan het woord

De gemeente Assen wil toe naar nieuwe innovatieve aanpakken voor succesvolle integratie van vluchtelingen. Als belangrijke eerste stap wil de gemeente eerst van vluchtelingen zélf weten wat zij nodig achten om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren. CMO STAMM organiseerde een versnellingssessie op dit onderwerp, waarin deze vragen zijn voorgelegd aan vluchtelingen, professionals en buurtbewoners. Ook deze keer lukte het prima om de antwoorden van de afzonderlijke deelnemers samen met de groep te vertalen naar wat nodig is om de integratie te laten slagen. Aan deze sessie namen in totaal bijna 30 deelnemers deel.

Interessante uitkomsten

Zoals gezegd zijn vluchtelingen, professionals en buurtbewoners het er met elkaar over eens dat ‘eigen verantwoordelijkheid’, ‘taal’ en ‘ontmoeten’ cruciaal zijn voor een goede integratie, evenals dieperliggende waarden zoals ‘wederzijdse acceptatie’ en ‘vertrouwen’.

Ook helpt het hebben van een concreet doel – zoals opleiding, werk, vrijwilligerswerk – bij het integreren. De ervaring leert dat veel vluchtelingen wel eerst een huis nodig hebben voordat ze met andere doelen aan de slag gaan.

Een interessante uitkomst van deze sessie is dat waar de vluchtelingen de prioriteiten leggen voor integratie, niet altijd hetzelfde is waar professionals en buurtbewoners de prioriteiten leggen. Voor vluchtelingen staat ‘taal’ op de eerste plaats en ‘ontmoeting’ op de tweede; voor professionals en buurtbewoners zou het moeten beginnen met ‘eigen verantwoordelijkheid’, eveneens gevolgd door ‘ontmoeting’.

Deze en andere uitkomsten zijn erg belangrijke input voor de nieuwe innovatieve aanpak voor integratie met meer impact in de toekomst.

Versnellingssessie

CMO STAMM beschikt nu een paar jaar over een versnellingssessie (software, laptops e.d.). Een versnellingssessie is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij alle deelnemers digitaal een bijdrage leveren aan gedachtevorming. Deze digitale brainstorm levert in korte tijd veel inzicht in verschillende perspectieven. Zeer regelmatig wordt deze ingezet, voor uiteenlopende doelen en doelgroepen. Er zijn diverse sessies gehouden met jongeren, ouders van leerlingen, dorpsbewoners, Wmo-cliënten. Dergelijke versnellingssessies leveren interessante informatie op voor het beleid. Deelnemers ervaren het meedoen bijna altijd als positief. Omdat ze belangrijke inbreng kunnen leveren en omdat ze ook horen wat hun ‘lotgenoten’ ervan vinden. Soms is niet iedereen in staat om zinvol mee te doen aan een versnellingssessie. Maar met een beetje (computer)hulp blijkt er verrassend veel mogelijk.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X