Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Voor burgerinitiatieven in het aardbevingsgebied in Groningen is extra geld beschikbaar.

Nieuwe kansen voor burgerinitiatieven

3 mei 2017

Het bruist van de burgerinitiatieven. Veel mensen bundelen hun krachten om meer invloed te krijgen op hun eigen leefwereld en op die manier de leefbaarheid in hun omgeving te vergroten.

Hoezeer het bruist was duidelijk zichtbaar op het landelijk festival “We doen het zelf wel” dat op 25 maart jongstleden in Amersfoort gehouden is. Tijdens het festival deelden duizend actieve burgers van divers pluimage uit heel Nederland hun ervaring en kennis. Het was een festival met een combinatie van actie en inhoud, een dag vol inspirerende sprekers, informatieve workshops, presentaties van succesvolle initiatieven en verhalen van lokale helden.

Workshop ‘Vitale coöperaties’

Het festival “We doen het zelf wel” is een samenwerking tussen verschillende organisaties die zich bezighouden met burgerinitiatieven. Als partner van het festival organiseerde CMO STAMM is één van de workshop Vitale coöperaties. Daar presenteerde CMO STAMM een stappenplan om te komen tot een succesvolle burgerinitiatieven. Welke stappen zijn daarvoor nodig? Hoe organiseer je dat? Wat bepaalt het succes? Hoe werkt een coöperatie in de praktijk? De workshop bood inzicht in hoe je vorm geeft aan een nieuwe regierol voor bewoners! Dit stappenplan is opgenomen in de publicatie Coöperaties in vijf stappen (2018).

Financiering voor dorpen bij ontwikkeling en uitvoering plannen

Voor burgerinitiatieven in het aardbevingsgebied in Groningen is extra geld beschikbaar. Het Loket Leefbaarheid heeft voor burgerinitiatieven die de leefbaarheid vergroten in dit gebied € 300.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij de planontwikkeling of de uitvoering ervan. Het geld komt uit de leefbaarheidsgelden Kansrijk Groningen.

Aanvragen kunnen vanaf 1 mei worden ingediend, hiervoor gelden onderstaande criteria:

  • Voor aanvragen voor de inkoop van deskundigheid geldt een maximum van € 10.000,-;
  • Er hoeft maar 1 offerte te worden aangeleverd;
  • Offerte moet zijn volgens marktconform uurtarief;
  • Het betreft een aanvraag voor planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer;
  • Een aanvrager voor personele kosten moet een rechtspersoon zijn (dus verenigingen, coöperaties of stichtingen).

De criteria gelden naast de bestaande criteria van het Loket Leefbaarheid. Hiervoor is voor gekozen om zo snel mogelijk tot uitvoering te komen, zo laagdrempelig mogelijk, binnen het reeds bestaande systeem.

Ondersteuning door CMO STAMM

Dorpen kunnen per project ondersteuning inhuren. CMO STAMM kan deze ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van het uitvoeren van een plan of fondsenwerving. Experts van CMO STAMM ondersteunen burgerinitiatieven in alle fasen van het proces. Van de start met een kleine initiatiefgroep, het versterken van draagvlak, aanbrengen van focus, ontwikkelen van verdienmodellen, samenwerking met partners en financiële onderbouwing tot het inrichten van een goede uitvoeringsorganisatie van het initiatief.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X