Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Maurice Hoogeveen: Impact willen hebben op maatschappelijke ontwikkelingen is wat mij en ons drijft.

Wim van de Pol en Maurice Hoogeveen versterken Raad van Toezicht

27 september 2019

Trots presenteren we onze nieuwe leden en voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Voorzitter Victor Verrijp, directeur-bestuurder UMCG Ambulancezorg: “Van Inzicht naar Impact: de Raad van Toezicht is dienstbaar aan deze ambitie van CMO STAMM. En dat doen we op gepaste afstand, in goed contact met de directeur-bestuurder en vooral met veel plezier. Want de wijze waarop CMO STAMM anticipeert op de maatschappelijke veranderingen in Groningen en Drenthe, en de rol die het zo vervult voor de opdrachtgevers, is inspirerend. Tegelijkertijd realiseert de Raad van Toezicht zich ook, dat CMO STAMM de nodige uitdagingen kent: CMO STAMM haar meerwaarde voor de regio continu moeten bewijzen om relevant te blijven!

Om de directeur-bestuurder hierin goed bij te staan, zijn we als Raad van Toezicht blij dat we twee nieuwe en kundige leden hebben aangetrokken, die zich hieronder nader presenteren: Maurice Hoogeveen en Wim van de Pol. Helaas heeft Otto van der Galiën om persoonlijke redenen afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Hij heeft de afgelopen twee jaren met verve het voorzitterschap vervuld. Dit voorzitterschap is op mij, Victor Verrijp, overgegaan. Ik zal deze rol evenzeer met verve trachten te vervullen.”

Wim van de Pol, bestuurder Noorderpoort: “De mensen van CMO STAMM ken ik al een tijdje, sommigen natuurlijk beter dan anderen. Ik kom ze tegen in mijn werk bij het ROC als partner of projectleider of onderzoeker. Hun werk is belangrijk in onze regionale samenleving. Dat is de eerste reden dat ik het mooi vind om betrokken te zijn bij CMO STAMM als lid van de Raad van Toezicht. Een tweede reden komt voort uit de positionering van CMO STAMM als maatschappelijke dienstverlener. Ik heb zelf langdurig gewerkt in een vergelijkbare organisatie, waarbij het gaat een prima relatie met je opdrachtgevers, de ‘gunfactor’, evenals een hoge kwaliteitsstandaard. En dat zijn nog twee redenen waarom ik denk dat ik wat kan toevoegen aan de organisatie. En tenslotte ben ik enorm nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijke domein in onze regio, dus prachtig om dicht bij dat vuur te zitten!”

Maurice Hoogeveen: “In het dagelijks leven ben ik directeur van BAN PersoneelsDiensten in Assen. Ik heb ervaring als trainer, adviseur en interim manager, maar ook als wethouder in Assen en gemeenteraadslid in Leeuwarden. Ik werkte afwisselend in de zakelijke dienstverlening en in het openbaar bestuur. Twee werelden die ik bij CMO STAMM probeer te combineren.

Het verhaal van CMO STAMM is een verhaal dat dicht bij mij staat: ‘Samen werken aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.’ In mijn jaren als wethouder heb ik gemerkt hoe belangrijk de ondersteuning van een goed kenniscentrum daarbij is. Duidelijke analyses van wat er speelt en waar het knelt kunnen bestuurders en beleidsmakers helpen bij het voeren van het gesprek met inwoners over de maatschappelijke agenda voor de toekomst. CMO STAMM heeft daarmee een waardevolle en uitdagende opgave waar ik graag een klein steentje aan wil bijdragen. Impact willen hebben op maatschappelijke ontwikkelingen is wat mij en ons drijft. Dienstverlenend en zakelijk is hoe ik dat wil doen.

Als lid van de Raad van Toezicht mag ik deel uitmaken van een mooi team dat zakelijk toezicht houdt op het werk van de directeur-bestuurder, en dienstverlenend beschikbaar is als klankbord voor haar en de organisatie. Dat levert vaak mooie gesprekken op. Naar ik hoop gesprekken met impact!”

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Victor Verrijp, directeur-bestuurder UMCG Ambulancezorg (voorzitter)
  • Jan Tingen, directeur Gemeentelijk Krediet Bank Drenthe
  • Wim van de Pol, bestuurder Noorderpoort
  • Maurice Hoogeveen, directeur BAN PersoneelsDiensten

CMO STAMM is statutair een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht en fungeert als sparringspartner van de directeur-bestuurder. De code voor good governance is de leidraad voor de Raad van Toezicht.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X