Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Domeinoverstijgende, onafhankelijke cliëntondersteuning is een gemeenschappelijk belang van alle partijen (cliënten, zorgveld, gemeenten en zorgverzekeraar).

Nieuws van de Alliantie Drentse Zorg Voor Ouderen

23 december 2020

De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen is een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, huisartsen, welzijnsorganisaties, aanbieders van thuiszorg en verpleeghuiszorg, Netwerk Dementie, senioren (Denktank 60+), CMO STAMM/Trendbureau Drenthe en Proscoop. Een netwerk waarbij deelnemende organisaties afstemmen en afspraken maken tussen de financiers van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen. De Alliantie bracht onlangs een eerste nieuwsbrief uit.

Vanaf 2015 is de zorg en ondersteuning voor ouderen anders gefinancierd en georganiseerd. Drie wetten spelen daarin een belangrijke rol: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De essentie van de wetten is dat ouderen passende hulp, zorg en ondersteuning ontvangen die zo goed mogelijk aansluit op hun situatie. We weten dat ouderen nog dagelijks ervaren dat dit niet zo is. Uit de analyse Kijk op de keten – Ouderenzorg in de provincie Drenthe van Trendbureau Drenthe blijkt dat ouderen en hun mantelzorger op verschillende momenten knelpunten ervaren die te maken hebben met grensvlakken tussen de 3 wetten. Maar ook professionals ondervinden dit in de dagelijkse praktijk.

In de nieuwsbrief vind je meer informatie over:

  • De verkenning van knelpunten en oplossingsrichtingen grensvlakken Wmo, Zvw en Wlz;
  • Een provinciaal kader voor tijdelijke bedden;
  • Pilot Logeerzorg; wat vinden Mantelzorgers en Professionals?;
  • Scholing en deskundigheidsbevordering voor alle disciplines.

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X