Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Van alle bevraagde panelleden woont meer dan één op de vier (1.175) in een krimpgebied.

Noorderlingen in krimpgebied ervaren afname leefbaarheid

2 juni 2016

Een kwart van de Noorderlingen die in een krimpregio woont, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dit is hoger dan in regio’s waar geen krimp is (15%), blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en CMO STAMM.

In april 2016 zijn bijna 4.500 inwoners uit Groningen, Friesland en Drenthe bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving. Deze vragenlijst is uitgezet onder de burgerpanels in de drie Noordelijke provincies. In Drenthe hebben we gebruik kunnen maken van het Drents Panel van de Provinciale Staten van Drenthe. Van alle bevraagde panelleden woont meer dan één op de vier (1.175) in een krimpgebied. De panelleden geven de leefbaarheid in hun woonomgeving gemiddeld een 7.7. De voorzieningen in de woonomgeving krijgen gemiddeld een 7.1. Binnen de krimpregio’s ligt dit cijfer bijna een halve punt lager (6.7). De verschillen tussen de provincies zijn klein, maar de Drentse panelleden scoren op zowel leefbaarheid als voorzieningen het hoogst.

Bekijk het feitenblad Leefbaarheid en Krimp Noord-Nederland

Bijna helft jongvolwassenen wil (misschien) verhuizen

Wanneer wordt gevraagd naar de verhuisplannen, valt op dat vooral jongvolwassenen (18-34 jaar) willen verhuizen. Binnen de komende twee jaar zegt 21% van deze groep zeker te willen verhuizen en 28% wil misschien verhuizen. De belangrijkste reden die Noorderlingen aangeven om te verhuizen is vanwege de gezondheid (32%), of onvrede met de huidige woning (22%). Van de Groninger panelleden geeft één op de vijf verhuisgeneigden aan te willen verhuizen vanwege de aardbevingen als gevolg van gaswinning. De Groninger panelleden zijn ook dubbel zo vaak (zeer) ontevreden over de waardeontwikkeling van hun woning in vergelijking met de andere provincies (42% ten opzichte van 19% in Friesland en 15% in Drenthe).

Nieuwsgierig geworden? Er komt meer!

De eerste bevindingen zijn door de planbureaus van Groningen en Friesland, en CMO STAMM verwerkt tot een beknopte publicatie. Deze wordt 2 juni aangeboden op de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling. Daarnaast komen de planbureaus en CMO STAMM deze zomer met uitgebreide rapportages per provincie over onder andere de woonomgeving, sociale contacten en de eigen inzet voor verbetering van de leefbaarheid in de woonbuurt.

Meer informatie (met betrekking tot dit onderzoek of de burgerpanels):

Fries Sociaal Planbureau: Wilma de Vries 06 446 221 88, wdevries@friessociaalplanbureau.nl
Sociaal Planbureau Groningen: Femke de Haan 06 525 896 14, f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl
CMO STAMM (Drenthe): Marja Janssens 06 127 478 28 m.janssens@cmostamm.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X