Burgerpanel.

Het Groninger Panel is het burgerpanel van Sociaal Planbureau Groningen en bestaat inmiddels uit ruim 7.00 leden. Het panel is een representatieve afspiegeling van de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder, samengesteld op basis van aselecte steekproeven.

Het Drents panel is het burgerpanel van de Provincie Drenthe, waar Trendbureau Drenthe gebruik van maakt. Het Drents panel bestaat uit circa 1.500 panelleden en vormt daarmee een afspiegeling van de Drentse samenleving.

De panelleden van beide panels worden verschillende keren per jaar gevraagd naar hun mening en ervaringen over diverse thema’s binnen het sociaal domein. Regelmatig wordt samengewerkt met het Burgerpanel van Fries Sociaal Planbureau, om zo op Noord-Nederlandse schaal onderzoek te kunnen doen. De resultaten van de panelonderzoeken geven een betrouwbaar beeld van de beleving van mensen en kunnen de (objectieve) feiten en cijfers ondersteunen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Femke de Haan, f.dehaan@cmostamm.nl, of via 06 525 896 14.

 

 

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X