Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Met de aanpak spelen we actief in op de vergrijzing en de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen in een krimpregio.

Ontwikkel jij mee om 70-plussers langer zelfstandig thuis laten wonen?

8 december 2017

CMO STAMM zoekt kansrijke plekken in de provincies Groningen en Drenthe om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om 70-plussers langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. En problemen vroeg te signaleren, zodat informele hulp kan volstaan. We zoeken in eerste instantie geschikte plekken in Groningen en Drenthe die met ons willen verkennen hoe vroegtijdige signalering, netwerkactivering en een integrale benadering rondom een 70-plusser versterkt kan worden.

Vervolg van project Spil, Even buurten

Dit initiatief is een vervolg op het Rotterdamse project Spil, Even buurten. Een nieuwe, creatieve aanpak die een jaar lang als pilot is uitgevoerd in onze eigen landelijke en klein stedelijke regio. De aanpak bleek succesvol omdat de zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen gestimuleerd werd in samenhang met het informele netwerk in de eigen buurt, inclusief professionals. De tijd lijkt nu rijp om de aanpak te verbreden en door te ontwikkelen. Is hier animo voor in Groningen en Drenthe?

Oudere staat centraal

Centraal in deze aanpak staat de oudere zelf: de 70-plusser kan altijd bij een centraal contactpersoon (de Spillen) terecht voor hulp of steun, maar ook anderen in hun omgeving kunnen een oudere aanmelden. De contactpersoon makelt en schakelt tussen mensen, brengt ouderen en buurtgenoten met elkaar in contact, bouwt aan een informeel sociaal netwerk in de buurt en verbetert de samenwerking tussen het formele en informele (hulp)circuit. Met de aanpak spelen we actief in op de vergrijzing en de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen in een krimpregio.

Interesse?

Onze adviseurs Saskia Duursma en Rika Ringersma komen graag bij je langs voor een verkennend gesprek! Lees meer over het project Spil, even buurten Noord-Nederland.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X