Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Oost-Drenthe heeft de status van krimpregio nodig om het gebied leefbaar te houden.

Oost-Drenthe wil krimpregio heten

26 maart 2015

Oost-Drenthe heeft de status van krimpregio nodig om het gebied leefbaar te houden. Dat schrijft de provincie Drenthe in een brief aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst. De brief is mede-ondertekend door de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en door de woningcorporaties die actief zijn in het gebied.

Minder huishoudens

In de brief dringt Drenthe er bij de minister op aan om Oost-Drenthe de status krimpregio te geven. Eerder gaf de minister aan hier weinig voor te voelen; hij schaart Oost-Drenthe onder de zogenaamde ‘anticipeerregio’s’.

Alle prognoses geven aan dat de regio Oost-Drenthe in de komende jaren te maken heeft met vergrijzing, ontgroening, bevolkingsdaling én huishoudensdaling. De discussie gaat over de vraag of de daling van het aantal huishoudens voldoende is voor de titel ‘krimpregio’. Blok hanteert als criterium voor een krimpregio dat het gebied tot 2040 een huishoudensdaling van minimaal 2,5% moet hebben. Volgens Blok voldoet Oost-Drenthe hier niet aan, volgens de provincie Drenthe juist wel.

Cumulatieve problematiek

De ‘cumulatieve problematiek’ in het gebied (hoge werkloosheid, laag opleidingsniveau, moeizame woningmarkt en perifere geografische ligging) vraagt volgens de provincie om intensievere bemoeienis van het Rijk. De demografische ontwikkelingen zorgen voor extra problemen: verlies aan arbeid, teruglopende verdiencapaciteit, vrijkomend vastgoed en een afnemende voorzieningenstructuur.

De provincie vraagt het Rijk daarom ‘open te staan voor onorthodoxe oplossingen en werkwijzen en waar nodig en mogelijk ruimte te bieden voor experimenten met regionale verschillen in wet- en regelgeving, gericht weghalen van schotten en verevening van kosten en baten op regionaal en landelijk niveau’. Drenthe verwacht dat de status van krimpregio Oost-Drenthe helpt om – in samenwerking met het Rijk, provincie, gemeenten, corporaties en samenleving – krachtig vorm kunnen blijven geven aan een vitaal en leefbaar Oost-Drenthe.

Midterm Review

De provincie sluit met haar pleidooi aan bij de adviezen uit de Midterm Review Bevolkingsdaling van vorig jaar. Hierin werd gepleit voor het aanbrengen van meer focus in het rijksbeleid: het aantal regio’s dat ondersteund wordt door het Rijk zou moeten worden teruggebracht. Oost-Drenthe zou juist wél moeten worden opgenomen in het rijtje regio’s dat extra aandacht verdient, vanwege de eerder genoemde problematiek.

Ondersteuning

De status van krimpregio levert een gebied overigens niet meteen een zak geld op. Dit jaar is er nog wel een extra uitkering vanuit het gemeentefonds voor krimpregio’s, maar het is nog onbekend of dat in de toekomst zo blijft. Het lijkt de provincie dus vooral te gaan om extra aandacht vanuit ‘Den Haag’, en ondersteuning in immateriële zin.

Voordelen of negatief stempel?

RTV Drenthe meldt dat de NVM Drenthe de voordelen van de betiteling krimpregio vindt opwegen tegen de nadelen. Woordvoerder Elwin Venema is niet bang dat dit mensen weerhoudt een huis te kopen in deze gebieden.

MKB-Noord voorzitter Gerard Kremer heeft er volgens RTV Drenthe echter geen goed woord voor over dat Drenthe voor vier gemeenten het stempel krimpregio aanvraagt. ‘Het is een status die aangeeft dat het gaat om een gebied met weinig economische activiteit en dat mensen er wegtrekken omdat er geen toekomst is en dat is niet echt motiverend voor bedrijven om je daar te vestigen.’

Klik hier om de reactie te horen van Roosje van Leer van CMO STAMM (In 2016 heeft Toke Slaman de taken van Roosje van Leer overgenomen), Elwin Venema van NVM Drenthe en Gerard Kremer van MKB Noord.

De brief van provincie Drenthe aan minister Blok vindt u hier.
De brief van minister Blok aan de Tweede Kamer vindt u hier.
Het rapport Grenzen aan de Krimp van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling vindt u hier.

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X