Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Hulpverleners sluiten aan bij de eigen kracht van migranten waardoor instellingen toegankelijker zijn voor deze doelgroep en de hulpverlening effectiever is.

Beschermjassen // Utrechtse jeugdzorginstellingen

4 maart 2015

Aanleiding

De jeugdhulpverlening is vaak niet effectief voor kinderen met een migrantenachtergrond. De jeugdzorg, het welzijn en het onderwijs willen de toegankelijkheid voor migranten vergroten.

Uitdaging

Inzicht krijgen in de behoeften van cliënten met een migrantenachtergrond en dit vervolgens overbrengen op professionals om hen intercultureel competent te maken. De werkwijze van organisaties beter aan laten sluiten op de behoeften van migranten.

Aanpak

  • Inzicht krijgen in de denkwijze van migranten
  • Professionals trainen in interculturele sensitiviteit in samenwerking met Bureau Beschermjassen
  • Een methode ontwikkelen voor interculturele communicatie en interculturele sensitiviteit.

Resultaten

  • Hulpverleners sluiten aan bij de eigen kracht van migranten waardoor instellingen toegankelijker zijn voor deze doelgroep en de hulpverlening effectiever is.
  • We hebben het Werkmodel Beschermjassen ontwikkeld, dat bij verscheidene organisaties is ingevoerd
  • Er zijn twee publicaties uitgebracht over Beschermjassen als transculturele hulp aan families en als instrument voor het managen van diversiteit op de werkvloer.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X