Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Blue Zone Dorado: Zorgneutraal wonen

10 april 2020

Aanleiding

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. En zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In de gemeente Noordenveld heeft een groep van negen bewoners bedacht dat ze vitaal oud willen worden. Met elkaar. En met de nodige privacy. Ze richtten de initiatiefgroep Blue Zone Dorado op, onder begeleiding van CMO STAMM en met financiële steun van de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld.

Uitdaging

In de provincie Drenthe staan een paar niet vitale of toekomstbestendige recreatieparken. De provincie is nieuwsgierig naar nieuwe invullingen ervan. De gemeente Noordenveld is geïnteresseerd in bijzondere woonvormen binnen haar grenzen. De initiatiefgroep Blue Zone Dorado is op zoek naar een locatie om haar ideeën over positieve gezondheid en gezond samen oud worden te realiseren, zonder aanspraak op extra zorg. Hoe komen al die mogelijkheden bij elkaar?

Aanpak

Een procesbegeleider van CMO STAMM verkende met de groep bewoners de mogelijkheid om met elkaar, en toch apart, te leven. Tijdens een minisymposium hoorden zij, ambtenaren en overige belangstellenden verhalen over de blue zones in de wereld en de mogelijkheden van verschillende woonconcepten. Het idee werd geboren om met een groep bewoners zorgneutraal te wonen. De bewoners nemen samen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en investeren in elkaar, in de openbare ruimte, in ontmoetingen en activiteiten. Zo ontstaat een vitale leefomgeving. Als er zorg nodig is, kijken ze eerst wat zij voor elkaar onderling kunnen betekenen. En anders kopen ze collectief de nodige hulp, steun of zorg in.

De groep sloot een convenant met elkaar, waarin uitgangspunten voor het met elkaar wonen en zorgen zijn beschreven. Zo weten ze, al voordat de eerste steen gelegd is, waar ze zich aan verbinden. En wat ze belangrijk vinden. Zo kiezen ze voor duurzame woningen, elektrische auto’s, een gezamenlijke moestuin, samen onderhoud plegen en een gezamenlijke logeervoorziening op het terrein. Op deze manier kan er compact gebouwd worden.

De groep doorliep met elkaar de 5 stappen uit het Coöperatieboekje van CMO STAMM. De initiatiefnemers kozen ervoor om samen een coöperatie op te richten. De provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld financierden het project.

Resultaten

De initiatiefgroep Blue Zone Dorado ontwikkelde een woonconcept waarin duurzaam wonen, een gezonde leefstijl en geluk centraal staan. Goed voorbeeld doet goed volgen. Architecten die van dit concept hoorden, zijn bijzonder geïnteresseerd. Vaak ontwerpen ze iets en dan wordt het gebouwd en dan komen na die tijd punten naar voren die je eigenlijk van tevoren aangekaart wil hebben. Bijvoorbeeld of je heggen wil rond de huizen. Ook andere gemeenten raakten geïnteresseerd in dit concept. De groep bewoners uit Noordenveld denkt nog na of zij de huizen willen kopen of dat ze kiezen voor een andere eigendomsconstructie. Alle voor- en nadelen worden op een rijtje gezet. Het hele proces is in een boekje opgeschreven, dat inmiddels een tweede druk heeft.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X