Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In elke stap in het proces naar de nieuwe Wmo is het belangrijk om inzicht te hebben in de (nieuwe) doelgroepen die onder de Wmo gaan vallen.

Doelgroepenanalyse decentralisaties // diverse gemeenten

4 maart 2015

Opdrachtgevers

Alle gemeenten in Drenthe en Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

Aanleiding

De voorgenomen decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg naar gemeenten en de nieuwe Participatiewet betekent dat de Wmo uitgebreid wordt met nieuwe doelgroepen en nieuwe vragen. Dit zal ook gevolgen hebben voor het aanbod van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit roept allerlei vragen op bij gemeenten. Om hoeveel burgers gaat het zo meteen? Welke zorgvraag hebben zij? Welke ondersteuning kunnen en willen wij bieden, en wat kopen we in?

Uitdaging

In elke stap in het proces naar de nieuwe Wmo is het belangrijk om inzicht te hebben in de (nieuwe) doelgroepen die onder de Wmo gaan vallen. Het begon met visievorming, waarvoor het nodig was om inzichtelijk te hebben over hoeveel personen het zou gaan. Tijdens het inkoopproces helpen gegevens om te bepalen hoeveel zorg er ingekocht moet worden. Als de nieuwe Wmo in januari echt van start gaat kunnen gemeenten op basis van verschillende gegevens de voortgang monitoren en tijdig bijsturen.

Aanpak

  • Doelgroepenanalyse van personen die te maken hebben met de decentralisaties en/of de Wmo.
  • In kaart brengen, op gebiedsniveau hoeveel personen gebruik maken van AWBZ-zorg, Jeugdzorg, WSW-voorzieningen, Wmo-voorzieningen of bijstandsuitkeringen.
  • Inzichtelijk maken of en in welke gebieden zorg/ondersteuning zich stapelt.

Resultaat

  • Een rapportage waarin de resultaten van de analyse op overzichtelijke wijze gepresenteerd worden en waar de resultaten geduid en in context geplaatst zijn.
  • Op basis van de uitkomsten hebben de gemeenten inzicht en input voor toekomstig beleid.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X