Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De ambitie is de onderwijskwaliteit en prestaties op een hoog niveau te tillen en te houden.

Drentse onderwijsmonitor // Drentse gemeenten en provincie

3 april 2015

Aanleiding

Met de onderwijsmonitor brengen we de onderwijspositie en-prestaties van leerlingen in beeld. Van basisonderwijs tot en met universiteit. De monitor brengt op die manier de kwaliteit van het Drentse onderwijs in kaart en is een goed hulpmiddel om deze kwaliteit blijvend op de agenda te zetten. Uitkomsten kunnen als onderlegger dienen bij besprekingen en initiatieven ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen.

De monitor houdt ieder jaar een spiegel voor: wat gaat goed, waar kunnen we trots op zijn en waar moet het beter.

Uitdaging

De ambitie is de onderwijskwaliteit en prestaties op een hoog niveau te tillen en te houden. De provincie Drenthe en de Vereniging van Drentse Gemeenten hebben CMO STAMM de opdracht gegeven Drentse leerlingen te volgen in hun onderwijsloopbaan. De eerste monitor verscheen in 2006. Inmiddels is de 10e editie uitgebracht. De monitor is de afgelopen jaren uitgebreid met informatie en aangepast aan ontwikkelingen in het onderwijsveld.

Aanpak

Samen met de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit wordt jaarlijks vastgesteld aan welke informatie behoefte is om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen monitoren. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, schoolbesturen voor basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs.
CMO STAMM verzamelt, bewerkt en analyseert gegevens afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste leveranciers van informatie zijn echter de scholen zelf. Deze gegevens op leerlingniveau maken de Drentse onderwijsmonitor mede uniek en maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ook op gemeenteniveau onderwijsprestaties in beeld te brengen.
Voor de monitor van 2015 heeft 93% van de basisscholen resultaten aangeleverd op taal- en rekentoetsen van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem. De Toetsservice van het CED in Rotterdam coördineert deze inzameling en bewerkt de resultaten.
Daarnaast vraagt CMO STAMM gegevens op bij Drentse vo-scholen. Het gaat dan om de onderwijspositie van derdejaars leerlingen en het schooladvies dat zij in groep 8 van de basisschool hebben meegekregen. Tevens worden gegevens opgevraagd over referentietoetsen taal en rekenen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Leerlingen moeten aan het eind van hun opleiding een bepaald referentieniveau hebben gehaald om te kunnen slagen. Liggen ze op koers om dit vereiste niveau te halen? Hoe zijn de resultaten vergeleken met het jaar daarvoor en hoe doen de Drentse leerlingen het in vergelijking met de landelijke benchmark?

Resultaten

Hoe het Drents onderwijs ervoor staat is te lezen in de Drentse Onderwijsmonitor 2015.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X