Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Je kunt niet met alle thema’s tegelijk aan de slag. D

Een duurzaam park in Oude Pekela // Gemeente Oude Pekela

4 maart 2015

Aanleiding

In Oude Pekela ligt aan de Sportlaan een sportpark. Naast sportverenigingen herbergt het ook een basisschool en de brandweerkazerne. En het voormalige zwembad op het park wordt momenteel omgebouwd tot sporthal/dorpshuis. Deze “parkbewoners” willen op weg naar meer duurzaamheid waarmee zij tegelijk ook de kosten willen drukken. De Pekelders hebben geen dikke portemonnee en de sport moet voor iedereen toegankelijk blijven. De initiatiefnemers hebben het duurzaamheidsproject inmiddels de geuzennaam ‘Het Sportlaancollectief’ gegeven. Hoewel ook de gemeente betrokken is, is Het Sportlaancollectief van en voor betrokkenen: burgerkracht.

Uitdaging

Het Sportlaancollectief wil CO2-neutraal worden en de kosten van energie en afvalverwerking drukken. Het ‘verdienmode’ dat de initiatiefnemers willen opzetten moet ertoe leiden dat iedereen in Oude Pekela kan blijven sporten.

Aanpak

De initiatiefnemers hebben samen met CMO STAMM verkend welke thema’s ze willen aanpakken rond het park. Naast energie en afvalmanagement denken ze onder meer ook aan veiligheid en armoedebeleid. Het Sportlaancollectief realiseert zich dat een fasering nodig is: je kunt niet met alle thema’s tegelijk aan de slag. De initiatiefnemers kiezen ervoor van start te gaan met energie en educatie.

CMO STAMM heeft gesprekken gevoerd met de partijen op het park en met ondernemers en deskundigen. Hieruit is een plan voortgevloeid met vier aandachtsvelden:

  • Educatie en bewustwording – ook gericht op quick wins, bijvoorbeeld verwarming half uur voor einde vergadering uit, lichtmasten voetbal alleen tijdens training aan
  • Isolatie en installaties verbeteren – zo mogelijk met lokale bedrijven die hennep-isolatie maken
  • Gezamenlijk energie inkopen – stroomlijnen inkoop, samenwerken met energiecoöperatie in Pekela
  • Overwegen zelf energie te produceren – elektriciteit en gas.

Volgende stappen in Pekela zijn:

  • Een Kopgroep benoemen
  • Een serie inventarisaties uitvoeren
  • Keuzes maken rondom de vier aandachtsvelden.

Resultaat

Een plan voor de korte termijn: Kopgroep wordt ingesteld en gaat met vier aandachtsvelden aan het werk.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X