Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De uitdaging is om in samenspraak met betrokken partijen een evaluatieve rapportage te leveren, die handvatten biedt voor een eventuele duurzame doorontwikkeling van het werkproject Van Eibergenstraat.

Evaluatie-onderzoek Werkproject Van Eibergenstraat // Coevorden

4 maart 2015

Aanleiding

De gemeente Coevorden staat eind 2013 aan de vooravond van drie grote transities en wordt m.i.v. 2015 verantwoordelijk voor een grotere groep kwetsbare inwoners, die ondersteuning nodig hebben om te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. De gemeente gaat de ondersteuning in een samenhang vormgeving en daarbij samenhang creëren tussen dagbesteding met een sociaal culturele achtergrond, dagbesteding onder de Wmo en de nieuwe Jeugdwet en het beschut werken onder de nieuwe Participatiewet. En daarbij verbinding zoeken met de re-integratietrajecten voor wwb-ers en de wederkerigheid die van hen wordt gevraagd.

Dit is voor de gemeente een natuurlijk moment om het Werkproject Van Eibergenstraat te evalueren op aanpak, resultaten en kosten en daarbij aanknopingspunten te genereren voor andere te ontwikkelen werkprojecten.

Uitdaging

De uitdaging is om in samenspraak met betrokken partijen een evaluatieve rapportage te leveren, die handvatten biedt voor een eventuele duurzame doorontwikkeling van het werkproject Van Eibergenstraat. Deze aanpak concretiseren in een projectplan en werkplan met verdienmodel en met een duurzame samenwerkingsstructuur.

Klik hier voor de uitgangspunten van CMO STAMM

 • Doel: meer met minder
  Daartoe inverdienmodel realiseren, samen met betrokkenen
 • Duurzaam ondernemingsplan/projectplan als onderlegger
 • Kosten beperken / meer efficiency
 • Inkomsten genereren
 • Draagvlak van inwoners en ondernemers

Aanpak

In de aanpak zijn twee fasen uitgewerkt:

Fase 1 voorbereiding

 • rondleiding werkproject
 • deskresearch en voorbereiden inventarisatievragen

Fase2 Inventarisatie en analyse

 • Gesprekken
 • gesprekken/tel/mails met diverse betrokkenen binnen de gemeente
 • Analyse en maken van onderzoeksrapportage met conclusies en aanbevelingen
 • Bespreken onderzoeksrapportage intern

Resultaten

Onderzoeksrapportage Werkproject Van Eibergenstraat: Dit document bevat een analyse van het werkproject, met belichting van probleem en doelgroep, visie en missie, opzet en begeleiding, financiering en samenwerkingspartners.
Voorts een beschrijving van de resultaten (in hoeverre groei op participatieladder, in hoeverre uitstroom naar opleiding of werk.

Tenslotte een evaluatie, met een (maatschappelijke) kosten-baten analyse. Het document sluit af met conclusies en aanbevelingen voor duurzame doorontwikkeling, met een advies voor vervolgstappen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X