Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Dit project is interessant voor alle scholen, sociale diensten en gemeenten die werken met risico-jongeren en te maken hebben met de transitie van jongeren terug naar school en van school naar de arbeidsmarkt.

EVOKE

4 maart 2015

Aanleiding

EVOKE is de afkorting van Enhanced Vocational Opportunities, Knowledge and Education (Verbeterde Beroepsmogelijkheden, Kennis en Onderwijs). In alle landen die meedoen aan Evoke zijn voortijdig schoolverlaten en de transitie naar de arbeidsmarkt zaken die verder verbeterd kunnen worden. Noorwegen en Nederland hebben al methodes ontwikkeld die de situatie in hun landen hebben verbeterd. Deze methodes evalueren de effectiviteit van de diensten en meten de toegevoegde waarde van de sociale opbrengst van de investeringen (SROI). Bijvoorbeeld de kosten (geld, tijd en middelen) afgezet tegen de uitkomsten (werk, terug naar school, de beoordeling van de diensten).

Aanpak

In dit Leonardo da Vinci project gaan we deze methoden overdragen, aanpassen en doorontwikkelen tot een nieuw systeem van kwaliteitsborging van de loopbaan begeleiders in scholen en sociale diensten.

Dit project is interessant voor alle scholen, sociale diensten en gemeenten die werken met risico-jongeren en te maken hebben met de transitie van jongeren terug naar school en van school naar de arbeidsmarkt.

Enhanced vocational opportunities, knowledge and education

Rol/role CMO STAMM Partner
Subsidieregeling/funding Leonardo – LLP
Projectcode 2011-1-NO1-LEO05-03274
Website www.projectevoke.org

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X