Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Expertgroep Nieuwe democratie

10 april 2020

Aanleiding

Het recht hebben om mee te doen, mee te denken, mee te regeren, dát is de essentie van democratie. Nederland is bij uitstek een democratisch land. Maar ook een democratie met de nodige uitdagingen. Niet iedereen doet mee of voelt zich gehoord. Naast alle mooie voorbeelden van mensen die hun wijk socialer, beter of duurzamer maken, is er ook een tendens dat mensen juist niet meer mee willen doen.

Uitdaging

Mensen hebben vaak het gevoel dat er niets wordt gedaan met hun mening met name wanneer het gaat om een minderheidsstandpunt. In plaats van zoeken naar consensus, wordt de afwijkende mening snel aan de kant geschoven. En dat geeft spanningen, gemopper en tegendraads gedrag.

Veel gemeenten zijn aan de slag met het stimuleren van burgerkracht en vernieuwing van de lokale democratie. Er is binnen veel gemeenten animo om hier echt werk van te maken, samen met maatschappelijke partners en samen met burgerinitiatieven. Als onderdeel van de Democratische Broedplaats Groningen/Drenthe komen op uitnodiging van CMO STAMM sinds 2017 diverse experts uit het openbaar bestuur, ambtelijke organisaties en burgerinitiatieven bijeen om uitdagingen en kansen voor een nieuwe democratische koers te bespreken.

Aanpak

CMO STAMM organiseert elk jaar meerdere bijeenkomsten die zich richten op democratische vernieuwing. Doel van deze bijeenkomsten is het voeden van onze maatschappelijke partners met de meest recente kennis en inzichten en hen te inspireren. Maar bovenal: hen aanzetten tot verder denken.

Resultaten

In 2019 zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd:

  • CMO STAMM Lab ‘Over grenzen heen’ met gastsprekers Joris Luyendijk en Jitske Kramer
  • CMO STAMM Academie Deep Democracy. CMO STAMM organiseert in 2019 en 2020 meerdere bijeenkomsten die zich richten op democratische vernieuwing. De bijeenkomst over Deep Democracy is de eerste in de reeks van vier.  Tijdens de CMO STAMM Academie ‘Deep Democracy’ neemt CMO STAMM de deelnemers mee in de theorie en de concrete ervaringen met ‘Insluiting in plaats van Uitsluiting’. Hoe luister je oprecht naar individuen? Hoe betrek je alle groepen bij debat, beleid en besluitvorming? Hoe ga je om met afwijkende meningen? Een thema dat met name in de politiek, maar ook binnen instellingen en organisaties vaak op de agenda staat. De andere drie CMO STAMM Academies over democratische vernieuwing werden gehouden onder de noemer Kennisreeks Lokale democratie.
  • Schurende gesprekken over nieuwe democratie op 12 september 2019. 40 aanwezige experts hebben het schurende gesprek met elkaar gezocht over de thema’s ‘Iedereen in de goede rol’, ‘Hoe laten we de regels los’ en ‘Een betrouwbare overheid’.
  • CMO STAMM Lab ‘De dynamiek van het wij-zij denken’ met keynotespreker filosoof Bart Brandsma, expert in depolarisatie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X