Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het Drentse basisonderwijs heeft de komende jaren te maken met een dalend aantal leerlingen. Dat zorgt ervoor dat veel schoolbesturen te maken krijgen met boventallig personeel.

Expertmeeting Regionaal Mobiliteitscentrum Onderwijs // Stuurgroep Onderwijs en Krimp

4 maart 2015

Aanleiding

Het Drentse basisonderwijs heeft de komende jaren te maken met een dalend aantal leerlingen. Dat zorgt ervoor dat veel schoolbesturen te maken krijgen met boventallig personeel. Volgens de prognose van de Stichting Arbeidsmarktplatform PO loopt de werkgelegenheid in het primair onderwijs in Drenthe tussen nu en 2016 terug met honderden arbeidsplaatsen. Een paar jaar later kunnen schoolbesturen te maken krijgen met een tekort aan personeel, vanwege de uitstroom van oudere leerkrachten.

Uitdaging

Dit fenomeen heeft de stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe ertoe gebracht een expertmeeting te organiseren, met als doel een goede analyse van de bijbehorende vraagstukken en het verkennen van oplossingen. Eén van de mogelijke oplossingen die besproken werd, is een regionaal mobiliteitscentrum.

Aanpak

Op maandag 25 november 2013 heeft de Expertmeeting Regionaal Mobiliteitscentrum Onderwijs plaatsgevonden in het Provinciehuis te Assen. Aanwezig waren schoolbestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs, wethouders onderwijs, een vertegenwoordiging vanuit de vakbonden, het Vervangings- en Participatiefonds, het UWV en Stenden Pabo. Daarnaast waren er sprekers vanuit andere regio’s in het land, waar al ervaring is opgedaan met een mobiliteitscentrum.
Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze en voorzitter van de stuurgroep Onderwijs en Krimp, trad op als dagvoorzitter.

Het programma bestond uit een aantal presentaties:

Krimp en de gevolgen voor personeel: feiten, cijfers en vraagstukken in beeld (Toke Slaman, STAMM)
Mobiliteitscentrum: voordelen, mogelijkheden en subsidie. (Seth Hielema, Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs)
Personeelscluster Oost Nederland (PON). (Mini Schouten en Marc van Rooden, PON)
Mobiliteitscentrum Groningen. (Wim Moes, schoolbestuurder VCOG)
Naast de presentaties was er gelegenheid voor vragen en discussie.

Resultaat

Er komt een vervolggesprek met 6 schoolbesturen, die de wenselijkheid en haalbaarheid van een mobiliteitscentrum verder willen verkennen.

Wilt u een meer weten van deze middag lees dan het uitgebreide verslag van de expertmeeting regionaal mobiliteitscentrum onderwijs. Feiten en cijfers over de werkgelegenheid in het basisonderwijs vindt u in onderstaande bijlagen.

Analyse arbeidsmarkt PO tbv sectorplan
Raming werkgelegenheid PO
Uitstroom Pabo
Cijfermateriaal arbeidsmarktplatform PO

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X