Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Oosterlengte vindt dat kennis en kunde van familieleden van hun bewoners beter benut kan worden om zo het welzijn en welbevinden van hun bewoners te vergroten.

Familieparticipatie bij Oosterlengte in Oost-Groningen // Zorginstelling Oosterlengte

17 september 2015

Aanleiding

Zorgketen Oosterlengte is binnen de intramurale zorg al langer bezig met het betrekken van de familie. Hiervoor wordt op een aantal locaties gebruik gemaakt van Familienet; een vorm van digitale communicatie. Oosterlengte vindt dat kennis en kunde van familieleden van hun bewoners beter benut kan worden om zo het welzijn en welbevinden van hun bewoners te vergroten. Dit vraagt om een familievriendelijke benadering door medewerkers binnen de diverse disciplines.

In 2015 wordt op 2 pilotlocaties van Oosterlengte vorm en inhoud gegeven aan familieparticipatie; in een kleinschalige woonvorm voor ouderen en in een woonzorgcentrum.  CMO STAMM begeleidt de projectgroep die familieparticipatie invulling gaat geven op de 2 locaties.

Aanpak

De adviseur van CMO STAMM is procesbegeleider en zorgt er samen met projectgroep Familieparticipatie voor dat op 2 pilot-locaties invulling wordt gegeven aan familieparticipatie. Op de locaties zijn 2 werkgroepen verantwoordelijk voor de praktische invulling. Om draagvlak te creëren en informatie te verzamelen wordt een 0-meting gedaan d.m.v. het breed uitzetten van de Samenspelscan (ontwikkeld door Vilans). Deze wordt ook als eindmeting ingezet. De projectgroep vertaalt de uitkomsten van de Samenspelscan in actiepunten die door de werkgroepen op locatie in de praktijk worden ingevuld. Er is tussentijds steeds terugkoppeling tussen de projectgroep en de werkgroepen en v.v.

Bij de invoering van familieparticipatie wordt gebruik gemaakt van al bestaande werkwijzen, processen en hulpmiddelen, die toepasbaar worden gemaakt of aangevuld, om familieparticipatie te bevorderen. Het elektronisch zorgdossier en het SOFA- en COUP-model zijn ook goed te gebruiken  bij de invoering van Familieparticipatie.

Resultaat

Oosterlengte heeft op 2 locaties een start gemaakt met familieparticipatie. Er ligt en plan van aanpak hoe familieparticipatie Oosterlengte breed bevorderd kan worden, met overeenkomsten en verschillen in aanpak binnen kleinschalig wonen en een woonzorgcentrum.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X