Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De provincie Drenthe zet in de komende jaren in op het versterken van de vitaliteit van het Drentse platteland, om zo een impuls te geven aan de leefbaarheid van het platteland.

Geconcentreerde aanpak Zuidoost-Drenthe //Provincie Drenthe

9 maart 2015

Aanleiding

De provincie Drenthe zet in de komende jaren in op het versterken van de vitaliteit van het Drentse platteland, om zo een impuls te geven aan de leefbaarheid van het platteland. Een deel van de provincie kenmerkt zich door een stapeling van problematiek op het (sociaal-) economische en demografische vlak. De provincie Drenthe wil voor deze regio – Zuidoost-Drenthe en het plattelandsgebied van Hoogeveen – een doorstart maken in het proces gericht op een geconcentreerde aanpak (lijn twee in het provinciale beleidskader Vitaal Platteland).
De provincie vraagt CMO STAMM om, samen met de betrokken gemeenten te komen tot een gezamenlijke aanpak van de meest prangende sociaal-economische vraagstukken van de regio Zuid Oost Drenthe voor de termijn 2014-2020.

Uitdaging

• Inzicht krijgen in de sociaal economische knelpunten en opgaven
• Een gerichte regionale (geconcentreerde) aanpak en doeltreffende inzet van middelen
• Een gezamenlijke aanpak van de meest prangende sociaal-economische vraagstukken van de regio Zuid Oost Drenthe voor de termijn 2014-2020.

Aanpak

• Advies over het proces om te komen tot een geconcentreerde aanpak van de krimp- en leefbaarheidsopgaven in Zuidoost Drenthe
• In beeld brengen van de sociaal-economische knelpunten en opgaven
• Coördineren & begeleiden van de planvorming en de uitvoering
• Opstellen van een uitvoeringsprogramma van de krimp- en leefbaarheidsvraagstukken.

Resultaten

Kadernotitie ‘met het uitvoeringsprogramma van de krimp- en leefbaarheidsopgaven in Zuidoost Drenthe. (‘Samenwerken aan een vitaal platteland Zuidoost Drenthe. Een geconcentreerde aanpak voor Zuidoost-Drenthe 2014-2020’)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X