Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Heel Drenthe doet mee

10 april 2020

Aanleiding

We worden in Nederland steeds ouder. En steeds zwaarder. En eenzamer. Voor (bijna) iedereen is het goed om in beweging te komen en te zijn. Bewegen is goed voor het lijf, voor de geest en voor de sociale cohesie. Het Nederlandse beeld zien we ook terug in Drenthe. Hoogste tijd om daar iets aan te doen. Oftewel: we zetten Drenthe op de kaart met grote (gezondheids-)ambities.

Uitdaging

Het project ‘Drenthe doet mee’ is gericht op het versterken van gezond gedrag van meest kwetsbare inwoners. De filosofie is dat iedereen (maatschappelijk) mee kan doen, wanneer we uitgaan van de wil bij inwoners. Dus niet voor ze beslissen, maar met ze ontwikkelen. En luisteren naar de wensen en vragen die er zijn. De missie van het project is: inwoners vinden dichtbij datgene dat ze zoeken.

Aanpak

We hebben als voorbereiding met een kernteam in iedere gemeente gesproken met lokale contactpersonen. We hebben gesproken over hoe we mensen die ‘wel willen, maar niet kunnen’ kunnen bereiken om hen te vragen waar zij behoefte aan hebben. Sport en beweging zien we als een middel, niet als een doel op zich.

In iedere gemeenten werken professionals met inwoners samen om de vragen en antwoorden van inwoners te inventariseren. Iedere gemeente, wijk of dorp, vraagt om en zoekt indien nodig naar een eigen aanpak.

We zetten komend jaar vooral in op het betrekken van ervaringsdeskundigen, hun inbreng kan, naar ons idee, echt leiden tot een andere aanpak.

Het project valt onder het programma Drenthe Beweegt. Ook ‘Drenthe Gezond’ en ‘Drenthe Beleeft’ vallen onder dit programma. CMO STAMM werkt bij de uitvoering van ‘Drenthe doet mee’ samen met Sport Drenthe.

Resultaten

Iedere gemeente heeft een lokale contactpersoon. Op zijn of haar beurt beschikt die gemeente over een lokaal ‘team’ dat bestaat uit mensen met een centrale rol binnen de gezondheid/sociaal domein/sport en bewegen. Vanuit het project ‘Aan de slag met preventie’ liggen er in alle gemeenten plannen om uit te werken.

Wat werkt willen we dan komend jaar gaan ontdekken en vooral inzetten om echt de meest kwetsbare mensen te bereiken. We weten zeker dat dit moet gebeuren door mensen die heel dichtbij staan en vertrouwd zijn En het vraagt om een 1 op 1 aanpak, maatwerk dus.

Logo Drenthe Doet Mee

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X