Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De vrijwilliger is als het ware de 'georganiseerde buurvrouw', een maatje voor de ouders en die er is voor het hele gezin.

Home-Start // Home-Start Nederland

4 maart 2015

Aanleiding

Home-Start biedt ondersteuning, vriendschappelijk contact en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen. Een vrijwilliger bezoekt een gezin een dagdeel per week; een betaalde coördinator traint en begeleidt de vrijwilligers, werft gezinnen en onderhoudt contacten met andere beroepskrachten die werken voor jeugd & gezin.

Aanpak

In september 2012 is Home-Start in de wijken Oosterpark en Zuid van de gemeente Groningen begonnen. In nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin biedt Humanitas het programma Home-Start: (opvoedings)ondersteuning, vriendschappelijk contact en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen door ervaren opvoeders. De vrijwilliger is als het ware de ‘georganiseerde buurvrouw’, een maatje voor de ouders en die er is voor het hele gezin. Vanaf mei 2013 kunnen gezinnen met jonge kinderen uit de hele stad een beroep doen op Home-Start.

Resultaat

Home-Start heeft een geslaagde ‘come-back’ in Groningen gemaakt. Ouders zijn voor meer dan 80% tevreden over Home-Start. Vanaf mei 2013 is Home-Start beschikbaar voor de hele stad. De samenwerking met de CJG’s in Oosterpark en Zuid blijft bestaan. In 2014 kan deze samenwerking worden versterkt. Om Home-Start stedelijk beter te implementeren is samenwerking met alle CJG’s wenselijk. In de Home-Start gezinnen speelt vaak forse problematiek. Voor de vrijwilligers is dat zwaar en voor de coördinator extra werk. Er komen vragen binnen voor huishoudelijk hulp, verzorging, vervoer en voor gezinnen met kinderen die ouder zijn dan 7 jaar.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X