Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod komen, ook allochtonen en mensen met een beperking bijvoorbeeld?

Inclusie in tijden van transitie // Europees Integratie Fonds

24 maart 2015

Aanleiding

Inclusief denken en werken wordt veel genoemd als uitgangspunt voor beleid. Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod komen, ook allochtonen en mensen met een beperking bijvoorbeeld? Hoe geef je inclusief beleid vorm als gemeente of als burgers in een periode van grote transities rondom jeugdzorg, zorg, Wmo en Participatiewet?

Aanpak

Met het gezamenlijke project Inclusie in tijden van transitie bieden de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Groningen, Friesland en Gelderland en Interconnect handvatten, concrete voorbeelden en uitwisseling om met integratiebeleid en inclusief werken effectief aan te sluiten op de transities op lokaal niveau. Het project loopt van 2013 tot en met juni 2015. De projectactiviteiten bestaan onder meer uit:

  • ontwikkelen van een handreiking Inclusie in transitie
  • organiseren van netwerkbijeenkomsten
  • bijdragen aan de Dag van de dialoog
  • trainingen interculturele competenties.

Resultaten

Het is het doel om de economische, sociale en culturele kloof tussen autochtone burgers en migranten te verminderen.

Meer informatie op: www.transitie.eu

EIF, van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa.

 

Rol/role CMO STAMMLeadpartner
Subsidieregeling/fundingMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken/ Europees Integratiefonds (EIF)
Projectcode2013EIF023
Websitehttp://www.multicultureelgroningen.nl/nl/hoofdmenu/inburgering-in-groningen/inclusie-in-tijden-van-transitie

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X