Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod komen, ook allochtonen en mensen met een beperking bijvoorbeeld?

Inclusie in tijden van transitie // Europees Integratie Fonds

24 maart 2015

Aanleiding

Inclusief denken en werken wordt veel genoemd als uitgangspunt voor beleid. Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod komen, ook allochtonen en mensen met een beperking bijvoorbeeld? Hoe geef je inclusief beleid vorm als gemeente of als burgers in een periode van grote transities rondom jeugdzorg, zorg, Wmo en Participatiewet?

Aanpak

Met het gezamenlijke project Inclusie in tijden van transitie bieden de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Groningen, Friesland en Gelderland en Interconnect handvatten, concrete voorbeelden en uitwisseling om met integratiebeleid en inclusief werken effectief aan te sluiten op de transities op lokaal niveau. Het project loopt van 2013 tot en met juni 2015. De projectactiviteiten bestaan onder meer uit:

  • ontwikkelen van een handreiking Inclusie in transitie
  • organiseren van netwerkbijeenkomsten
  • bijdragen aan de Dag van de dialoog
  • trainingen interculturele competenties.

Resultaten

Het is het doel om de economische, sociale en culturele kloof tussen autochtone burgers en migranten te verminderen.

Meer informatie op: www.transitie.eu

EIF, van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa.

 

Rol/role CMO STAMM Leadpartner
Subsidieregeling/funding Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken/ Europees Integratiefonds (EIF)
Projectcode 2013EIF023
Website http://www.multicultureelgroningen.nl/nl/hoofdmenu/inburgering-in-groningen/inclusie-in-tijden-van-transitie

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X