Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Inzicht verkrijgen in wat nodig is voor toekomstige arrangementen

Inventarisatie arrangementen regio ZW // gemeenten Zuidwest-Drenthe

4 maart 2015

Aanleiding

De voorgenomen decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar gemeenten met ingang van 1 januari 2015 betekent dat de Wmo uitgebreid wordt met nieuwe doelgroepen en nieuwe vragen.
Dit heeft ook gevolgen voor de arrangementen die vanuit de Wmo geboden worden. De vier gemeenten in regio Zuid-West Drenthe (Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden) willen dan ook graag een inventarisatie van de huidige situatie rondom het huidig zorggebruik en zorgaanbod van jeugd- en AWBZ-zorg. Zo krijgen zij inzicht in wat nodig is voor de toekomstige arrangementen.

Uitdaging

Inzicht verkrijgen in aanbod en huidig gebruik van zowel AWBZ als Jeugdzorg door verschillende gegevensbestanden te analyseren.
Uiteindelijk doel is handvatten bieden bij het ontwikkelen van een visie en het maken van keuzes rondom toekomstige arrangementen, zodat deze in de toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd kunnen worden.

Aanpak

Verzamelen informatie uit verschillende gegevensbestanden om inzicht te bieden in:

  • Aanbod van zorg;
  • Huidig gebruik van zorg;
  • Allocatie van zorg (overlap en leemtes);
  • Vervoersbewegingen;
  • Analyse van de gegevens en presentatie in een overzichtelijk rapportage.

Resultaten

Informatie en inzicht zodat gemeenten keuzes rondom toekomstige arrangementen kunnen maken.

Begeleiding Zorg in Natura
Begeleiding_PGB_in_ZW_Drenthel Begeleiding persoonsgebonden budget
Zorgaanbieders_AWBZ_in_ZW_Drenthe Zorgaanbieders AWBZ

De eindrapporten voor de vier gemeenten bieden inzicht in wat er nodig is voor de toekomstige arrangementen.

Eindrapport gemeente De Wolden
Eindrapport gemeente Hoogeveen
Eindrapport gemeente Meppel
Eindrapport gemeente Westerveld

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X