Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Krimpavond Catent // Gemeenschappelijke MR

4 maart 2015

Aanleiding

Schoolbestuur Catent (34 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland) wil zich voorbereiden op een situatie van dalende leerlingenaantallen. De prognoses laten voor Catent als geheel een redelijk stabiel beeld zien. Een aantal scholen verwacht echter op korte termijn een aanzienlijke daling van het aantal leerlingen.

Uitdaging

Om goed te kunnen anticiperen op de demografische ontwikkelingen, is in 2012 het gesprek rondom krimp opgestart binnen verschillende geledingen van Catent. De GMR heeft behoefte aan concrete handvatten om het gesprek met directeuren en bestuur over de gevolgen van krimp een stap verder te brengen, en heeft daarom CMO STAMM gevraagd om een avond voor te bereiden en te begeleiden over het thema krimp.

Aanpak

  • Werksessie voor leden van de (G)MR en schooldirecteuren met presentatie van facts & figures, analyseschema en stappenplan voor strategieontwikkeling;
  • Handleiding en vragenlijsten voor analyse en gesprek over visie gedeeld met aanwezigen.

Resultaten

  • De (G)MR-leden hebben helder zicht op de vraagstukken waar krimp de scholen voor stelt en op mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst;
  • Aansprekende werkvormen en gesprekshandleiding zorgen voor levendig gesprek tussen (G)MR-leden en directeuren over visie en uitgangspunten;
  • De (G)MR-leden hebben concrete handvatten om het gesprek met schooldirecteuren en ouders te kunnen voeren over de verwachte situatie in de toekomst.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X