Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Aan Lefier wordt onder meer geadviseerd om de eigen organisatie zo in te richten dat op wijkniveau effectief kan worden samengewerkt met andere organisaties.

Langer zelfstandig – onderzoek // wooncorporatie Lefier

2 april 2015

Aanleiding

Wooncorporatie Lefier stond voor de vraag welke maatschappelijke investeringen zij de komende jaren zou moeten doen om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken in de gemeenten Stadskanaal en Hoogezand-Sappemeer. Zij vroeg ons onderzoek te doen.

Uitdaging

Het onderzoek moest leiden tot beantwoording van de volgende vragen:

  • Welke voor Lefier relevante ontwikkelingen doen zich in de omgeving voor op het gebied van intramurale zorg en langer zelfstandig wonen?
  • Wat zijn de consequenties daarvan voor de vraag van verschillende doelgroepen naar wonen met zorg/begeleiding?
  • Wat is nodig om deze doelgroepen te (blijven) huisvesten? Hoe spelen betrokken instellingen in beide gemeenten hierop in; wat is hun visie en strategie?

Aanpak

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben we data over zorggebruik geanalyseerd, interviews gehouden met gemeenten en zorgaanbieders, beleidsdocumenten geraadpleegd en onderzoeksrapporten bestudeerd.

Resultaat

Eind september 2014 is het onderzoeksrapport opgeleverd. Hierin zijn onderbouwde antwoorden geformuleerd op de drie onderzoeksvragen. Aan Lefier wordt onder meer geadviseerd (nog meer) flexibiliteit te realiseren in het woningbestand en de eigen organisatie zo in te richten dat op wijkniveau effectief kan worden samengewerkt met andere organisaties.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X