Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Insteek: het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën.

Leader Zuid-Oost Drenthe // Lokale Actie Groep

9 maart 2015

Aanleiding

De regio Zuidoost-Drenthe is anticipeergebied in het kader van bevolkingsdaling en vergrijzing/ontgroening. In het gebied is tevens sprake van een lage SES. Zuidoost-Drenthe komt zo in aanmerking voor deelname aan het nieuwe LEADER-programma, een Europees subsidieprogramma voor de vitalisering van het platteland. Vanaf juli 2015 werken we in de regio Zuidoost-Drenthe met het LEADER-programma. Het programma is toegespitst op de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, gemeente Coevorden, gemeente Borger-Odoorn en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze. Insteek: het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën.

Aanpak

De Provincie Drenthe verleende CMO STAMM de opdracht de Lokale ActieGroep (LAG) te assisteren bij haar werkzaamheden. De LAG bestaat uit bewoners/ondernemers en de wethouders van de gemeenten in de regio Zuidoost. De LAG jaagt het LEADER-programma in de regio aan, stelt een Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) op en beoordeelt vanaf juli 2015 de aanvragen van initiatiefnemers.

Resultaten

CMO STAMM stelde onder meer de concept LOS op. Daartoe werden een grote bewonersbijeenkomst (ruim 200 aanwezigen) met workshops en een aantal inloopcafé’s georganiseerd. De vijf speerpunten die hieruit voortvloeiden vormden het fundament van de LOS. De LOS ligt nu ter goedkeuring voor. Naar verwachting kunnen vanaf de zomer van 2015 aanvragen gedaan worden.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X