Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Eén van de gevolgen van dalende leerlingaantallen is dat er een overschot ontstaat aan vierkante meters onderwijsruimte in Drenthe.

Leegstand, medegebruik en herbestemming schoolgebouwen Drenthe // Stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe

26 oktober 2015

Aanleiding

Eén van de gevolgen van dalende leerlingaantallen is dat er een overschot ontstaat aan vierkante meters onderwijsruimte in Drenthe. Op steeds meer plaatsen noopt de krimp schoolbesturen ook tot het sluiten en fuseren van scholen, waardoor hele schoolgebouwen vrijkomen – terwijl op andere plaatsen nieuwe gebouwen neergezet worden om de fusiescholen te huisvesten.

Uitdaging

De stuurgroep Onderwijs en Krimp Drenthe heeft, mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, aan CMO STAMM gevraagd om de problematiek van leegstand en vrijkomende schoolgebouwen in Drenthe nader in kaart te brengen. Doelstelling van deze opdracht is een helder beeld te geven van de omvang van het vraagstuk en bij te dragen aan het delen van oplossingsrichtingen.

Aanpak

  • Telefonische interviews met beleidsmedewerkers gemeenten;
  • Analyse cijfermateriaal beschikbare onderwijsruimte in relatie tot (verwachte) leerlingenaantallen in het PO;
  • Organiseren kennisatelier voor schoolbestuurders, wethouders en beleidsmedewerkers om resultaten inventarisatie te delen en met elkaar in gesprek te gaan over dilemma’s, knelpunten, kansen en oplossingsrichtingen.

Resultaat

  • Bijeenkomst voor wethouders, schoolbestuurders en beleidsmedewerkers in leegstaande school in Fort op 29 september 2015. Ook de PO-raad en het ministerie van OC&W waren hier vertegenwoordigd.
  • Rapportage over huidige leegstand in Drenthe en de verwachte leegstand voor de nabije toekomst, inclusief een inschatting van de bijbehorende kosten voor schoolbesturen. De rapportage geeft ook inzicht in geslaagde voorbeelden van herbestemming.

Zie ook www.cmostamm.nl/nieuws/een-op-de-tien-lokalen-in-drenthe-staat-leeg

Klik hier voor de voor de resultaten van de inventarisatie (powerpointpresentatie kennisatelier 29 september)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X