Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Zicht op de stappen die ondernomen moet worden om een goede positie in het nieuwe speelveld te krijgen

Lesmodule transities // Jeugdzorg Accare

4 maart 2015

Aanleiding

Door de transities in de jeugdzorg en de AWBZ wordt de gemeente de nieuwe opdrachtgever van Accare en dat gaat gepaard met een nieuwe rol. Om haar taken optimaal te kunnen vervullen wil Accare zich verdiepen in het reilen en zeilen binnen de gemeente.

Uitdaging

  • Inzicht krijgen in de werkwijze van de gemeente om zodoende te komen tot een strategie en inrichting van de eigen organisatie, afgestemd op de externe vraag;
  • Een nieuw dienstenaanbod ontwikkelen in termen van de Wmo.

Aanpak

  • Informeren over de structuur, de werkwijze, de beleidscyclus en de financiën van een gemeente;
  • Voorlichten over de transities en inzichtelijk maken welk effect zij hebben op Accare;
  • Oriëntatie en richting bepalen: Waar staat Accare nu? Waar willen ze naartoe? En welke stappen moeten zij zetten om deze doelen te bereiken?

Resultaten

Binnen Accare is de kennis rondom de transities en de werkwijze van de gemeente vergroot.
De instelling heeft zicht op de stappen die zij moet nemen om een goede positie in het nieuwe speelveld te krijgen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X