Discriminatie raakt ons allemaal. Laat het niet gebeuren. Melden heeft zin!

Meldpunt Discriminatie Drenthe // Drentse gemeenten

9 februari 2017

Aanleiding

Alle gemeenten zijn volgens de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) verplicht om een onafhankelijk meldpunt te hebben waar discriminatie kan worden gemeld. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is in het leven geroepen door de Drentse gemeenten. De Drentse gemeenten hebben CMO STAMM de opdracht verstrekt voor de uitvoering van de gemeenschappelijke anti-discriminatievoorziening in Drenthe.

Uitdaging

Signaleren, voorkomen, bestrijden en zichtbaar maken van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving.

Aanpak

Het Meldpunt Discriminatie Drenthe is een onafhankelijke organisatie, waar iedereen die discriminatie ervaart – of daarvan getuige is – melding kan doen.

Het MDD monitort uitsluiting en discriminatie en ondersteunt mensen die hiermee te maken hebben. Daarnaast werkt het MDD aan het bevorderen van gelijke behandeling en het terugdringen van discriminatie door middel van voorlichting, advies en bewustwording.

Alle inwoners van de provincie Drenthe kunnen bij ons terecht. Meldingen van inwoners van de gemeente Emmen worden door het Meldpunt Discriminatie Emmen afgehandeld. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe en het Meldpunt Discriminatie Emmen werken nauw samen. Bij ons kun je terecht voor individuele klachten, informatie, advies en voorlichting aan allerlei verschillende organisaties en groepen mensen, zoals op scholen en bij de politie. Er werken mensen die luisteren en kunnen helpen. Samen zoeken wij naar een oplossing.

Resultaat

Discriminatie in de provincie Drenthe signaleren, voorkomen, bestrijden en zichtbaar maken.

www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X