Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een laagdrempelige voorziening voor alle Drentse gemeenten die burgers en professionals weten te vinden en waar ze terecht kunnen voor vragen, advies, melding en begeleiding van klachten.

Meldpunt discriminatie Drenthe // Drentse gemeenten

4 maart 2015

Aanleiding

Vanaf 2009 heeft elke gemeente de wettelijke verplichting om een antidiscriminatievoorziening op te zetten waar burgers en organisaties discriminatie kunnen melden. In Drenthe is gekozen voor een gezamenlijk meldpunt voor alle Drentse gemeenten MDD.

Uitdaging

Een laagdrempelige voorziening voor alle Drentse gemeenten die burgers en professionals weten te vinden en waar ze terecht kunnen voor vragen, advies, melding en begeleiding van klachten.

  • Toeleiden en registreren van klachten en begeleiden van melders en aanpakken van daders door pro actieve samenwerking tussen politie, OM en MDD;
  • Bewustwording van discriminatie vergroten en bekendheid van het meldpunt doen toenemen door voorlichting aan professionals en publiekscampagnes.

Resultaten

  • Er is een laagdrempelig goed bereikbaar meldpunt met een ervaren klachtbegeleider. Melden kan telefonisch, via de website www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl/ of de app: Discriminatie Melden;
  • Er is inhoudelijke samenwerking tussen het MDD, Drentse politie, het OM en het noordelijk expertise centrum Diversiteit van de politie zowel op casus als op beleidsniveau;
  • Er is landelijke samenwerking met de brancheorganisatie antidiscriminatievoorzieningen;
  • Het aantal meldingen neemt in de eerste jaren fors toe als gevolg van de toegenomen naamsbekendheid en effectieve samenwerking;
  • Meldingen worden geregistreerd en gemonitoord;
  • Drentse ambtenaren discriminatie worden periodiek geïnformeerd;
  • De bewustwording en betrokkenheid ten aanzien van Drentse burgers is vergroot.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X