Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Regionale knelpunten zijn beeld gebracht om de uitvoering van beleid hierop te laten aansluiten

Monitor leefbaarheid Drenthe // Provincie Drenthe

4 maart 2015

Een ‘leefbaar’ gebied is een gebied waar het goed wonen, leven én werken is; waar sprake is van een gezonde economische en sociale basis en van een voorzieningenniveau dat is toegesneden op de behoeften van haar bewoners. Hoe leefbaar mensen hun omgeving vinden – anders gezegd: hoe tevreden zij zijn met de plaats waar zij wonen – is afhankelijk van een veelheid aan factoren.

Aanleiding

De provincie Drenthe zet in de komende jaren in op het versterken van de vitaliteit van het Drentse platteland, om zo een impuls te geven aan de leefbaarheid van het platteland. Een deel van de provincie kenmerkt zich door een stapeling van problematiek op het (sociaal-) economische en demografische vlak. De Noordelijke Rekenkamer heeft daarom in 2011 geadviseerd om regionale knelpunten in beeld te brengen en de uitvoering van beleid hierop te laten aansluiten.

Dit is de achtergrond van het verzoek van de provincie aan CMO STAMM om een monitor te ontwikkelen waarmee de leefbaarheid in Drenthe in beeld wordt gebracht en gevolgd kan worden in de loop van de tijd.

Uitdaging

  • De leefbaarheid in Drenthe in beeld brengen en volgen in de tijd
  • Inzicht krijgen in de leefbaarheidsvraagstukken en waar die in Drenthe spelen
  • Hulpmiddel om te kunnen bepalen waar (overheids-)interventies nodig zijn om de leefbaarheid te versterken

Aanpak

  • Ontwikkeling monitor, vaststellen indicatoren voor leefbaarheid
  • Data verzameling en inrichting monitor op Drenthe in Feiten en Cijfers
  • Analyse en rapportage leefbaarheid per regio

Resultaten

  • De huidige stand van leefbaarheid in Drenthe
  • Verschillen tussen regio’s /gemeenten, waar mogelijk tussen dorpen in Drenthe
  • Ontwikkelingen in de leefbaarheid in Drenthe in de tijd
  • Welke leefbaarheidsvraagstukken er spelen in Drenthe en in welke regio of welke gemeente zijn deze aan de orde

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X