Netwerk Partners in Techniek // diverse partners EDR

13 januari 2016

Aanleiding

Dit project is gebaseerd op eerdere pilot(s) uitgevoerd in EDR-verband in het kader van Netzwerk Partners in Techniek. Grotendeels uitgevoerd met de partners (NPC/ALFA/LKL/UWV/WISA/LeerWerk. Achtergrond van het project is de geconstateerde en te verwachten tekorten aan gekwalificeerd technisch personeel in de EDR-regio. Door vergrijzing van de beroepsbevolking en het wegtrekken van jongeren uit deze regio is er een groeiend gebrek aan technische vakmensen. Bevolkingsprognoses laten zien dat het aantal jongeren in deze regio fors daalt. Dit remt de economische ontwikkeling, met name in de technische branches en vermindert in het algemeen de leefbaarheid van de regio.

Aanpak

Binnen het project Partners in Techniek worden activiteiten ontwikkeld om duurzame arbeidsmobiliteit van technische vakmensen van Nederland richting Duitsland te bewerkstelligen. In tegenstelling tot de brede interesse van Duitse jongeren in Nederland (werk, studie, vakanties, cultuur) zijn Nederlandse jongeren over het algemeen niet geïnteresseerd in Duitsland, Duitsland is niet cool. Tegenover een (dreigend) tekort aan arbeidskrachten staat een bovengemiddelde werkloosheid in de regio. Jongeren in (Noord)Oost-Groningen en Zuid-Oost Drenthe, die een technische beroepsopleiding volgen, komen, mede door de economische crisis, niet aan leer-werkplekbanen. Terwijl op dit moment in Duitsland, 40 km. ten oosten van de regio, actueel een grote vraag is naar technische vakkrachten. Duitse werkgevers hebben er dus alle belang bij om dit tekort aan vakkrachten op te vullen met Nederlandse jongeren.

Resultaat

Van de ROC’s Noorderpoort en Alfa-college hebben 40 studenten hun techniekstage in Noord-Duitsland gevolgd.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X