Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In samenspraak met betrokken partijen is een rapportage geleverd die handvatten biedt voor een duurzame doorontwikkeling

Onderzoek Doorontwikkeling ATC // Gemeente Coevorden

4 maart 2015

Aanleiding

Gemeenten staan eind 2012 aan de vooravond van drie grote transities, die gevolgen zullen hebben voor de aanpak van de ondersteuning van de jongeren met een beperking. Zo zal de invoering van passend onderwijs gevolgen hebben voor het praktijkonderwijs en gemeenten. En met bestaande en toekomstige taken in het kader van de Wmo en WWB worden gemeenten de komende jaren in belangrijke mate verantwoordelijk voor de ondersteuning van de jongeren met een beperking. Dit alles is een complexe opgave, zeker omdat er op de budgetten gekort gaat worden. De gemeente Coevorden heeft CMO STAMM gevraagd om in dit kader het ATC (Arbeids Trainings Centrum) Coevorden door te lichten en aanbevelingen aan te reiken voor een duurzame doorontwikkeling.

Uitdaging

De uitdaging is om in samenspraak met betrokken partijen een rapportage te leveren, die handvatten biedt voor een duurzame doorontwikkeling van het ATC Coevorden. Deze aanpak te concretiseren in een werkplan met verdienmodel en met een duurzame samenwerkingsstructuur.

Aanpak

 • Fase 1: Voorbereiding
  De gemeente informeert de betrokken partijen over de opdracht aan CMO STAMM en vraagt ze om volledige medewerking.
  Deskresearch/ inlezen in actuele ontwikkelingen in Coevorden.
  Aanscherpen inventarisatievragen, in afstemming met opdrachtgever.
 • Fase 2: Inventarisatie en analyse
  Rondje langs de diverse betrokken partijen aan de hand van aantal inventarisatievragen.
  Analyse en maken van visiedocument/adviesrapportage Doorontwikkeling ATC Coevorden.
  Bespreken en bijstellen van beide rapportages met opdrachtgever.
 • Fase 3: Concensus-fase
  Werksessie”Doorontwikkeling ATC Coevorden” met alle partijen.
  Bijstelling visiedocument/adviesrapportage op basis van de werksessie.
  Maken van Projectplan inclusief Werkplan.
  Bespreken rapportages met opdrachtgever.

Resultaten

 • Onderzoeksrapportage Doorontwikkeling ATC Coevorden.
 • Dit document bevat een analyse van het ATC, met belichting van probleem en doelgroep, visie en missie, opzet en begeleiding, financiering en samenwerkingspartners.
 • Voorts een beschrijving van de resultaten (in hoeverre beroepsvaardigheden resp. kansen op werk vergroot, in hoeverre uitstroom naar opleiding, werk of uitkering).
 • Tenslotte een evaluatie, met een kosten-baten analyse.
 • Het document sluit af met conclusies en aanbevelingen voor duurzame doorontwikkeling, met een advies voor vervolgstappen.
 • Projectplan 2013-2014. Met aandacht voor de financiering en voor de samenwerkingsstructuur en met beschrijving van werkafspraken, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ook is hierin een Werkplan 2013-2014 opgenomen met concrete actiepunten en deadlines.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X