Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De belangrijkste uitkomst is dat het jongerenwerk een positieve invloed heeft op het versterken van het eigen initiatief en de samen redzaamheid van de jongeren.

Onderzoek jongeren aan zet // gemeente De Marne

2 april 2015

Aanleiding

De gemeente De Marne investeert in het jongerenwerk. Zij heeft bureau Barkema & De Haan sinds een aantal jaren aangetrokken om het jongerenwerk in de gemeente uit te voeren. Dat heeft geleid tot nieuwbouw en opleving van jeugdsozen in de dorpen, en tot de realisatie van een aantal hangplekken voor de jeugd. Voorheen was er sprake van overlast door jongeren op straat, hetgeen voor de gemeente een behoorlijke kostenpost opleverde. De gemeente De Marne wil graag weten wat het jongerenwerk de jongeren zelf oplevert voor hun groei en ontwikkeling, en wat het betekent voor de versterking van de buurtcohesie. De gemeente heeft Barkema & De Haan gevraagd daar onderzoek naar te doen, hetgeen leidde tot een opdracht aan CMO STAMM.

Uitdaging

De uitdaging in dit onderzoek was om met de jongeren zelf in gesprek te gaan over hun ervaringen met het jongerenwerk, de waarde daarvan, en de verbinding van de jongeren met hun buurt en dorp.

Aanpak

Met behulp van de jongerenwerkers zijn jongeren via WhatsApp benaderd met een viertal vragen, die ze digitaal konden beantwoorden. Deze antwoorden vormden de voorbereiding voor een verdiepend groepsgesprek dat plaatsvond in de jeugdsozen en in één geval in de kleedkamer van een gymzaal  die gelegen is naast een hangplek voor jongeren. Gesproken is met jongeren in Wehe den Hoorn, Eenrum en Zoutkamp.  In totaal deden 31 jongeren mee aan het onderzoek.

Resultaten

De gesprekken met de jongeren zijn vastgelegd in een eindrapportage ‘Jongeren aan zet in De Marne. De belangrijkste uitkomst is dat het jongerenwerk een positieve invloed heeft op het versterken van het eigen initiatief en de samen redzaamheid van de jongeren. Tevens is gebleken dat zij de ondersteuning van het jongerenwerk ook nodig hebben om dingen voor hun groepen voor elkaar te krijgen, en om serieus genomen te worden. Jongeren willen zich graag constructief in hun dorp opstellen en organiseren ook diverse activiteiten, maar voelen zich vaak nog belemmerd door de negatieve benadering die hen vaak van buurtbewoners ten deel valt. Toch willen de jongeren graag investeren in betere contacten met de buurt.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X