Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij is het noodzakelijk om voldoende vaardigheid te hebben in lezen en schrijven.

Onderzoek Laaggeletterdheid // Gemeente Slochteren

12 augustus 2015

Aanleiding

Om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij is het noodzakelijk om voldoende vaardigheid te hebben in lezen en schrijven. Toch blijkt uit landelijk onderzoek dat rond de 13% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar hier zodanige moeite mee heeft dat het hun functioneren belemmert. De gemeente Slochteren maakt werk van participatiebeleid en vroeg CMO Groningen onderzoek doen naar de mate van laaggeletterdheid onder de bevolking.

Onderzoeksvragen

De volgende vragen stonden centraal:

  • Hoe ziet de doelgroep laaggeletterden er uit in de gemeente Slochteren? Wat is de omvang?
  • Met welke problemen heeft de doelgroep te maken?
  • Hoe kan de doelgroep beter worden toegeleid naar een gerichte cursus?
  • Hoe kunnen de uitkomsten vertaald worden naar integraal beleid.

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuurstudie, een digitale vragenlijst onder ruim 50 instellingen en bedrijven, en een drietal interviews met laaggeletterden. Er is nauw samengewerkt met het Noorderpoortcollege Hoogezand-Sappemeer die een cursusaanbod heeft voor analfabeten en laaggeletterden.

Resultaten

De resultaten uit de enquêtes zijn weergegeven in het Rapport Laaggeletterdheid in Slochteren. Het blijkt dat er een aanzienlijk aantal laaggeletterden is in Slochteren, die vooral bestaat uit mensen met een beperking en uit ouderen; minder uit mensen uit de lagere inkomensgroepen.

De aanpak van laaggeletterdheid behoeft een tweesporen beleid: zowel gericht op verbetering van de toeleiding naar taalcursussen (door betere en continue informatie en signalering) als het bieden van hulp en aanpassing aan informatie- en voorlichtingsmateriaal (meer gebruik van beeld en geluid, hulp bij invullen van formulieren etc). Daarnaast blijft aandacht in het onderwijs voor de taalontwikkeling van kinderen en voorkómen van schooluitval van belang.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X