Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Landelijk onderzoek laat zien dat naar schatting 10% van de jeugdigen van 12-15 jaar mantelzorgtaken verricht.

Onderzoek naar Jonge Mantelzorgers // Gemeente Slochteren

12 augustus 2015

Aanleiding

Opgroeien in een gezin waarin sprake is van een chronisch ziek of een gehandicapt gezinslid kan voor kinderen belastend zijn eb hun ontwikkeling belemmeren. Dat kan, maar hoeft niet. Het hangt er vanaf in hoeverre deze kinderen daadwerkelijk worden belast en zich belast voelen, en in hoeverre zij zich gezien en ondersteund weten. De gemeente Slochteren wilde in het kader van goed jeugdbeleid inzicht in jonge mantelzorgers in die gemeente. CMO Groningen deed onderzoek.

Onderzoeksvragen

De volgende vragen stonden centraal:

  • Wat is de definitie en omvang van jonge mantelzorgers?
  • Wat is de aard van hun problematiek?
  • Welke belasting ervaren jonge mantelzorgers, en welke ondersteuning?
  • Welke behoefte hebben jonge mantelzorgers en hoe kan daarin worden voorzien?

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuurstudie, een digitale vragenlijst onder 21 instellingen en een drietal interviews (thuis) met jonge mantelzorgers.

Resultaten

De resultaten zijn weergegeven in het Rapport jonge mantelzorg Slochteren. Landelijk onderzoek laat zien dat naar schatting 10% van de jeugdigen van 12-15 jaar mantelzorgtaken verricht. Dit wordt niet altijd door jongeren als een probleem ervaren, dit hangt sterk van de context af. Een goede band met (een van de) ouders, sociale steun binnen en buiten het gezin en professionele steun verminderen de risico’s voor de ontwikkeling van het kind. Het thema blijkt onder professionele instellingen nog niet zo sterk te leven. Jeugdige mantelzorgers blijken minder bekend met de mogelijkheden voor henzelf om even te ontspannen. Er kan nog veel verbeterd worden op het gebied van informatie en voorlichting, (h)erkennen van jonge mantelzorgers, en een ondersteuningsaanbod voor jeugdige mantelzorgers waar zij zelf behoefte aan hebben. Dat ligt vooral op het terrein van lotgenotencontact, ontspanning en activiteiten. Iets voor henzelf.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X