Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De burgerpeiling geeft inzicht in de gevoelens en opvattingen van burgers

Onderzoek naar woon- en leefklimaat in de aardbevingsgebieden // Dialoogtafel Groningen

11 maart 2015

Aanleiding

In april 2015 start een groot woningmarktonderzoek in de aardbevingsgebieden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Onderzoeksinstituut OTB, onder leiding van prof.de. P.J. Boelhouwer (TU Delft). Onderdeel van dit onderzoek is een burgerpeiling waarin wordt gemeten wat de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen zijn op de woonbeleving, leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving. Het Sociaal Planbureau Groningen zal in samenwerking met OTB deze burgerpeiling uitvoeren.

Aanpak

Door middel van een bewonersraadpleging en een aantal versnellingssessies zal nader onderzoek gedaan worden naar de behoeften van inwoners ten aanzien van de aardbevingen en veiligheidsgevoelens. De output van deze sessies geeft inzicht in de gevoelens en opvattingen van burgers over de invloed die de aardbevingen hebben op het woongenot, onveiligheidsbeleving en de ervaren leefbaarheid in de regio.

Wat bieden wij?

CMO STAMM brengt de veiligheidsbeleving en veiligheidscijfers in kaart voor gemeenten en regio’s in Groningen en Drenthe. Op basis van de jaarlijkse Veiligheidsmonitor, uitvragen onder het Groninger Panel en Versnellingssessies blijven wij trends en ontwikkelingen monitoren. Via factsheets en visualisaties presenteren wij relevante onderzoeksresultaten die zicht geven op de gevoelens en behoeften van inwoners ten aanzien van de aardbevingen, veiligheidsbeleving en leefbaarheid in de regio.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X