Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het uiteindelijke doel is een zorgstrategie te ontwikkelen die past bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg: met meer zorg langer thuis wonen.

Onderzoek onderscheiden wonen en zorg // Woonservice

4 maart 2015

Aanleiding

Het sociale domein is volop in beweging. Gemeenten krijgen door de decentralisatie van Rijkstaken bijvoorbeeld een brede(re) integrale verantwoordelijkheid voor zorg, werk en jeugd. Achterliggende gedachte is dat het sociaal domein met deze ontwikkelingen efficiënter en effectiever ingericht kan worden en dat zorg en ondersteuning ‘dichter’ bij de burger georganiseerd kan worden. De overdracht van taken gaat gepaard met een (forse) korting op budgetten en stelt gemeenten, maar ook andere maatschappelijke partijen en burgers, voor een grote opgave. De hervormingen hebben ingrijpende gevolgen voor de woningmarkt. De vraag naar beschikbare alternatieven voor thuis wonen met zorg neemt sterk toe.

Uitdaging

Meer inzicht krijgen in de mensen die ten gevolge van de ontwikkelingen (blijven) wonen of zullen instromen in de woningen van de corporatie.
Het uiteindelijke doel is een zorgstrategie te ontwikkelen die past bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg: met meer zorg langer thuis wonen.

Aanpak

  • Deskresearch en gegevens-analyse om de effecten van de extramuralisering en de kenmerken van doelgroepen vast te kunnen stellen.
  • In kaart brengen van de (zorg) omgeving en het beleid van zorgaanbieders t.a.v. doelgroepen scheiden wonen en zorg.

Resultaten

Informatie en inzicht in aard en omvang en specifieke kenmerken van doelgroepen, op grond waarvan bepaald kan worden wat het effect is van het scheiden van wonen en zorg op de leefbaarheid in de buurten/wijken en op grond waarvan strategische keuzes kunnen worden gemaakt.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X