Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het bewustzijn van krimpvraagstukken bij schoolbesturen en gemeenten in Drenthe is vergroot.

Onderzoek onderwijs en krimp // Provincie Drenthe

4 maart 2015

Aanleiding

De daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs zorgt voor problemen op het gebied van bedrijfsvoering en maakt het moeilijker om de kwaliteit van het onderwijs te behouden. Het lijkt onvermijdelijk dat sommige scholen in Drenthe hun deuren moeten sluiten.

Uitdaging

Inzicht krijgen in de huidige situatie van de onderwijsvoorzieningen en in de knelpunten waar zij als gevolg van krimp mee te maken krijgen. Inzicht krijgen in oplossingsrichtingen die een antwoord kunnen bieden op deze krimpvraagstukken
Het uiteindelijke doel is kwalitatief goed onderwijs bereikbaar houden voor de inwoners van Drenthe.

Aanpak

  • Literatuuronderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen
  • Opstellen van prognoses voor het basisonderwijs i.s.m. de provincie Drenthe
  • Interviews met wethouders, gemeentelijke beleidsmedewerkers en schoolbestuurders
  • Werksessies met klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijsinstellingen, kindvoorzieningen, dorpsraden en welzijnsorganisaties
  • Een stuurgroep bestaande uit gemeentebesturen en schoolbesturen begeleidde het onderzoek.

Resultaten

  • Het bewustzijn van krimpvraagstukken bij schoolbesturen en gemeenten in Drenthe is vergroot.
  • Het eindrapport Krimpen met perspectief biedt inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen.
  • Op de conferenties ‘Onderwijs & Krimp’ in april 2012 en december 2012 gingen deelnemers met elkaar het gesprek aan over kansrijke oplossingsrichtingen
  • Het positionpaper Krimpen met perspectief roept het Drentse onderwijsveld en politiek Den Haag op om vaart te maken met het werken aan oplossingen

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X