Van elf wijken en dorpen in de gemeente Stadskanaal zijn afzonderlijke wijkscans gemaakt, gevolgd door een overzichtsrapportage van al deze wijken en dorpen.

Onderzoek Wijkscans Stadskanaal // gemeente Stadskanaal

4 mei 2015

Aanleiding

De gemeente Stadskanaal maakt werk van wijkvisies en een wijkgerichte aanpak. De wijk- en dorpscoördinatoren werken met een uitgebreide procesmatige aanpak die uiteindelijk leidt tot een programma voor de wijk die gestoeld is op een gedeelde visie van gemeente, instellingen en bewoners.

Uitdaging

CMO STAMM  heeft in opdracht van de gemeente Stadskanaal en wooncorporatie Lefier cijfermatige wijkscans gemaakt die mede als basis dienden voor de wijkvisies en de wijkprogramma’s. Per wijk en dorp is een scan gemaakt.

Aanpak

In samenspraak met de opdrachtgevers is een lijst indicatoren opgesteld op een aantal thema’s: demografie, inkomen & uitkeringen, welzijn & zorg, wonen & woonproblematiek, politie/veiligheid. Daarop zijn per wijk/dorp cijfers verzameld uit diverse bronnen. De data zijn geanalyseerd en conclusies zijn getrokken over de mate van problematiek in de wijken en dorpen.

Resultaten

Van elf wijken en dorpen in de gemeente Stadskanaal zijn afzonderlijke wijkscans gemaakt, gevolgd door een overzichtsrapportage van al deze wijken en dorpen. Daardoor kon de gemeente gemakkelijk en via de figuren in één oogopslag per thema zien hoe de wijken en dorpen er ten opzichte van elkaar en van de  gemeente Stadskanaal voor staan.

De wijkscans zijn in de wijken en dorpen besproken met de instellingen en bewoners(organisaties). Op basis van de scans is per wijk/dorp een Actieplan opgesteld. De scans zijn alle opgenomen op de website van de gemeente Stadskanaal.

Wijkscans:

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X