Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Van elf wijken en dorpen in de gemeente Stadskanaal zijn afzonderlijke wijkscans gemaakt, gevolgd door een overzichtsrapportage van al deze wijken en dorpen.

Onderzoek Wijkscans Stadskanaal // gemeente Stadskanaal

4 mei 2015

Aanleiding

De gemeente Stadskanaal maakt werk van wijkvisies en een wijkgerichte aanpak. De wijk- en dorpscoördinatoren werken met een uitgebreide procesmatige aanpak die uiteindelijk leidt tot een programma voor de wijk die gestoeld is op een gedeelde visie van gemeente, instellingen en bewoners.

Uitdaging

CMO STAMM  heeft in opdracht van de gemeente Stadskanaal en wooncorporatie Lefier cijfermatige wijkscans gemaakt die mede als basis dienden voor de wijkvisies en de wijkprogramma’s. Per wijk en dorp is een scan gemaakt.

Aanpak

In samenspraak met de opdrachtgevers is een lijst indicatoren opgesteld op een aantal thema’s: demografie, inkomen & uitkeringen, welzijn & zorg, wonen & woonproblematiek, politie/veiligheid. Daarop zijn per wijk/dorp cijfers verzameld uit diverse bronnen. De data zijn geanalyseerd en conclusies zijn getrokken over de mate van problematiek in de wijken en dorpen.

Resultaten

Van elf wijken en dorpen in de gemeente Stadskanaal zijn afzonderlijke wijkscans gemaakt, gevolgd door een overzichtsrapportage van al deze wijken en dorpen. Daardoor kon de gemeente gemakkelijk en via de figuren in één oogopslag per thema zien hoe de wijken en dorpen er ten opzichte van elkaar en van de  gemeente Stadskanaal voor staan.

De wijkscans zijn in de wijken en dorpen besproken met de instellingen en bewoners(organisaties). Op basis van de scans is per wijk/dorp een Actieplan opgesteld. De scans zijn alle opgenomen op de website van de gemeente Stadskanaal.

Wijkscans:

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X