Vrijwilligers vinden en binden.

Online (leer)programma Vrijwilligers&Co

2 juli 2019

Aanleiding

De provincie Groningen wil het vrijwilligerswerk bij sportverenigingen versterken. Als er niet genoeg bekwame vrijwilligers zijn, komt het voortbestaan van het verenigingsleven in gevaar, en daarmee ook de leefbaarheid.

De provincie heeft in 2018 een aantal partijen, waaronder Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) en CMO STAMM, gevraagd om een plan van aanpak in te dienen waarin zij uitwerken hoe vrijwilligerswerk in de sport het best gestimuleerd kan worden. Het gezamenlijke plan van HvdSG en CMO STAMM is vervolgens door de provincie uitgekozen om uitgevoerd te gaan worden.

Uitdaging

CMO STAMM en HvdSG willen sportverenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen en borgen van een duurzame aanpak voor het werven en behouden van vrijwilligers. In zo’n aanpak is er niet alleen aandacht voor het binnenhalen van vrijwilligers, maar ook voor het begeleiden, bedanken en afscheid nemen van vrijwilligers. Dit alles lukt alleen als er een goed vrijwilligersbeleid is en verenigingen goed worden bestuurd. Die punten moeten volgens CMO STAMM en HvdSG meer aandacht krijgen.

Aanpak

  • HvdSG en CMO STAMM hebben onder de titel ‘Vrijwilligers&Co’ een online programma ontwikkeld met informatie, goede voorbeelden (filmpjes) en opdrachten over verschillende aspecten van het werken met vrijwilligers, waaronder Binnenhalen, Behouden, Begeleiden, Bedanken en Bestuurskracht. (De online omgeving is sinds 1 maart 2019 beschikbaar).
  • Verenigingen die het programma doorlopen en de opdrachten uitvoeren stellen stap voor stap hun vrijwilligersbeleid op. Als ze alle modules hebben afgerond hebben ze duidelijk geformuleerd hoe zij met vrijwilligers willen omgaan en wat ze doen om aantrekkelijk te zijn voor bestaande en nieuwe vrijwilligers.
  • Deelnemende verenigingen benoemen een ‘Co’. Dit is een vrijwilligerscommissie of een vrijwilligerscoördinator, die binnen de vereniging de uitvoering van ‘Vrijwilligers&Co’ trekt. De Co krijgt (voornamelijk e-)coaching van HvdSG en CMO STAMM.
  • Zie ook: In een kort (1.27 min.) YouTube-filmpje geeft Egbert Bakker van HvdSG een toelichting op Vrijwilligers&Co.

Resultaat

HvdSG en CMO STAMM verwachten dat eind 2019 minimaal 25 sportverenigingen en 2 andere verenigingen gebruik hebben gemaakt van Vrijwilligers&Co. Ze zijn tevreden als deze verenigingen mede dankzij Vrijwilligers&Co één of meerdere blijvende verbeteringen hebben aangebracht in de manier waarop ze vrijwilligers vinden en binden.

Op basis van de ervaringen van de eerste deelnemers gaan HvdSG en CMO STAMM Vrijwilligers&Co doorontwikkelen. Het is de bedoeling dat Vrijwilligers&Co eind 2019 nog beter aansluit op wat sport- en andere verenigingen nodig hebben om goed vrijwilligersbeleid te voeren.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X