Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Cliënten kunnen en willen ook graag iets voor een ander betekenen

Projectplan pilot Wijkbedrijf Parkwijk // Gemeente Stadskanaal

4 maart 2015

Aanleiding

De gemeente Stadskanaal staat aan de vooravond van drie grote transities, die gevolgen zullen hebben voor de aanpak en de ondersteuning van de diverse doelgroepen. Dit alles is een complex opgave, zeker in combinatie met de noodzaak om te besparen, maar biedt tegelijk ook nieuwe kansen.
NOVO Stadskanaal heeft een droom! Ze maakt zich eind 2013 zorgen over haar cliënten, waarvan een deel in 2015 geen dagbesteding meer ontvangt vanuit de AWB. In het overgangsjaar 2014 wil ze zich inspannen om hen van een vorm van begeleiding te blijven voorzien. “Cliënten kunnen en willen ook graag iets voor een ander betekenen”, aldus NOVO. De organisatie heeft eind 2013 al met wijkraad en een ketenpartner licht verkend hoe zou kunnen worden samengewerkt vanuit een wijkontmoetingsplek. NOVO heeft CMO STAMM gevraagd om haar te ondersteunen bij het realiseren van een aanpak hiervoor.

Uitdaging

De ‘droom’ van NOVO plaatsen binnen een visie op het sociale domein.
Realiseren van een concrete aanpak (projectplan) voor een Wijkbedrijf Parkwijk Stadskanaal
Realiseren van een powerpoint presentatie voor een eerste bijeenkomst met ketenpartners

Aanpak

  • Samen met NOVO probleem helder krijgen en aanpak formuleren. Deze plaatsen in de context van de drie transities en de context van Stadskanaal: beleidsplannen en initiatieven van gemeenten en ketenpartners.
  • Schrijven van projectplan met stappenplan: fase Voorbereiding, fase Verkennen Haalbaarheid, Fase Uitvoering.
  • Aandacht voor financiering en het realiseren vaneen (in)verdienmodel.
  • Realiseren van ingrediënten voor powerpoint presentatie voor eerste bijeenkomst met bewoners en ketenpartners.

Resultaten

  • Projectplan voor Pilot Wijkbedrijf Parkwijk/Stadskanaal met Stappenplan en Verdienmodel
  • Plannen voor kleine werkbedrijfjes zoals Groen & Grijs, Servicediensten-aan-huis, Wasserij & strijkservice.
  • Aanzet powerpointpresentatie

NOVO heeft hiermee handvaten gekregen om haar droom stap voor stap waar te maken. Ze is in december 2013 vervolgens in gesprek gegaan met wijkbewoners, met de gemeente en met andere mogelijke samenwerkingspartners. Het projectplan blijkt in deze gesprekken een houvast om partners mee te krijgen in de droom van de NOVO: NOVO-cliënten doen optimaal mee in de samenleving, samen met de wijkbewoners.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X