Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Right to challenge gemeente Westerveld // gemeente Westerveld

28 september 2015

Aanleiding

Sinds 1 januari 2015 bestaat in Nederland het “Right to challenge”. Bewoners(-organisaties) kunnen nu zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter/anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen). Het initiatief verschuift van overheid naar burger: meedoen, eigen initiatief nemen en met dit Right krijgen bewoners ook de middelen en verantwoordelijkheid. Zo nemen bewoners(-organisaties) taken over die tot nu toe vaak door de lokale overheid werden uitgevoerd.

Meer informatie: www.cmostamm.nl/right-to-challenge

In de gemeente Westerveld is een particulier initiatief ontstaan dat je kunt scharen onder de titel “Right to challenge”. Het betreft de pilot Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn Naobuur in Vledder, dat als doel heeft om zorg dichtbij de burger te realiseren, afgestemd en integraal in het sociaal domein en de zorgverzekeringswet.

Uitdaging

De gemeente wil de voorlopige kaders “Right to challenge” verder ontwikkelen mede aan de hand van de uitvoeringservaring in dit project.

CMO STAMM adviseert de gemeente bij de ontwikkeling van de pilot, daar waar het de meting van resultaten en monitoring betreft. Daarnaast ontwikkelt CMO STAMM samen met de gemeente een kader voor “Right to challenge particulier initiatief zorg en welzijn”.

Aanpak

De inhoud en de vorm van de monitor en het kader “Right to challenge particulier initiatief zorg en welzijn” stelt CMO STAMM op, in samenwerking met de gemeente, het dorp en de werkgroep.

Resultaat

De input vanuit de monitor leidt tot handvatten voor inkadering van nieuwe initiatieven van deze aard en met name gericht op “Right to challenge particulier initiatief zorg en welzijn”.

Een bondig advies over kaders, beleidsregels en inkoopvoorwaarden voor eventuele volgende projecten.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X