Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In Duitsland is er veel werkgelegenheid en zijn er veel stagemogelijkheden.

Sorgen für, Sorgen dass // Interreg

13 januari 2016

Aanleiding

De Nederlandse bevolking vergrijst in rap tempo. Nederland telde begin 2017 ruim drie miljoen 65-plussers, waarvan bijna een miljoen mensen boven de 80 zijn. De verwachting is dat er in 2040 bijna vijf miljoen 65-plussers leven in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder twee miljoen 80-plussers. Dit levert aan twee kanten een uitdaging op. Ten eerste hebben ouderen meer zorg nodig dan jongeren. Daarnaast daalt de beroepsbevolking. Er zijn dus, alleen al in de zorg, minder mensen beschikbaar om meer werk te doen. In het grensoverschrijdende project ‘Sorgen für Sorgen dass’ (SFSD), werken diverse partijen samen om er voor te zorgen dat de zorg in het grensgebied van Noord-Nederland en Noord-Duitsland op peil blijft.

Uitdaging

De zorgtechnologie staat in Nederland op een hoog niveau. De werkgelegenheid in het Noorden is niet groot. Het hebben van een grens is lastig in het uitwisselen van personeel. Het project SFSD werkt aan een grenzeloze arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De focus van het project ‘Sorgen für, Sorgen dass’ ligt de komende twee jaren op de samenwerking tussen opleidingen, stage- en werkzoekenden in de zorgsector van het grensgebied van Noord-Nederland en Noord-Duitsland, de Eems Dollard Regio.

Aanpak

SFSD is een samenwerkingsverband van meerdere partijen. Diverse scholen en zorginstellingen zijn bij SFSD betrokken in Noord-Duitsland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De samenwerkende partijen zetten in op, onder andere:

  • het begeleiden van studenten;
  • het ontwikkelen van een introductieprogramma
  • het instellen van een grensoverschrijdende stagebemiddelingspunt voor het matchen van vraag en aanbod.

Een belangrijke meerwaarde van het project is het opzetten van keuzemodulen en opleidingsmogelijkheden aan beide kanten van de grens. SFSD richt zich voornamelijk op de praktijk van grensoverschrijdende zorg en technologie. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld kennismaken met bedrijven, zoals te zien in de onderstaande video. Ook werken ze samen aan instroom van nieuwe mbo-studenten als preventie-assistent op een zorgafdeling.


Het project “Sorgen für, Sorgen dass” wordt mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking en inzet van meerdere projectpartners die ook in andere projecten met elkaar goede resultaten boeken. Los van Arbeidsmarkt Noord en de Provincie Drenthe als lead partner is onder andere CMO STAMM projectpartner.

Resultaten

SFSD loopt sinds 2016. Sinds de start zijn er mooie resultaten geboekt. We bieden met dit project kansen op werk in een gebied waar dat niet vanzelfsprekend is. Zo kunnen we met trots melden dat:

  1. ruim 400 studenten uit Nederland en Duitsland stagelopen in het buurland (200 Nederlandse en 200 Duitse studenten);
  2. grensoverschrijdende modules zijn ontwikkeld op het gebied van verplegingstechnologie;
  3. er twee grensoverschrijdende coördinatiepunten zijn opgericht voor leren en wonen in het buurland;
  4. studenten grensoverschrijdende kennis opdoen en delen over preventieve gezondheidszorg;
  5. we onderzoek doen op het gebied van duurzame netwerkvorming binnen de grensregio.

Inmiddels zijn er meer zorginstellingen aangesloten bij het project. Zij zien de toegevoegde waarde ervan in hun continue zoektocht naar voldoende, goed gekwalificeerd personeel.

Het project ‘Sorgen für, sorgen dass’ wordt gefinancierd met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en kent een looptijd tot december 2021.

Logo SFSD

Logo's partners Sorgen Für Sorgen DassLogo Arbeidsmarkt Noord - Sorgen Für Sorgen Dass

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X