In Duitsland is er veel werkgelegenheid en zijn er veel stagemogelijkheden.

Sorgen für, Sorgen dass // Interreg

13 januari 2016

Aanleiding

In Nederland zijn voor verschillende opleidingen veel te weinig stageplekken. En in Duitsland zijn ze heel blij met onze studenten en stagiaires. Samen met leadpartner provincie Drenthe en netwerk ZON werkt CMO STAMM daarom aan de stimulering van werkgelegenheid in Noord-Duitsland. Vanuit een eerder pilotproject werden de kansen en knelpunten benoemd.

Aanpak

Het project Sorgen für, sorgen dass is een samenwerking tussen CMO STAMM, de drie noordelijke provincies en regio’s in Noord-Duitsland. In het grensgebied hebben we te maken met een halve cirkel. We kunnen eigenlijk alleen in Nederland terecht voor stages, opleidingen en werk. Maar in Duitsland is er veel werkgelegenheid en zijn er veel stagemogelijkheden. Er zijn nog veel obstakels. Het lijkt één Europa, maar je hebt verschillende diploma’s en regels.

Binnen de zorg is het belangrijk dat stageplekken en diploma’s over en weer erkend worden. Het werk is er, de behoefte aan mensen ook. De Duitsers willen graag dat hun zieken en ouderen verpleegd worden. Dus het is voor hen boeiend om een Nederlandse verzorgende te krijgen. Andersom hebben Nederlanders meer kans op de arbeidsmarkt. SFSD staat inmiddels hoog aangeschreven bij ons Ministerie van Onderwijs, de Landkreisen Emsland en Leer en het Bundesambt in Niedersaksen. De lat ligt hoog, maar gezamenlijk werken we aan goede en concrete afspraken op diverse uitvoeringsniveaus. Dat is spannend en leerzaam, mede dankzij de culturele verschillen. De looptijd bedraagt 3 jaar, het project is per 1 april 2016 gestart.

Resultaat

  • 400 Nederlandse en 400 Duitse studenten Zorg en Welzijn op stage
  • 2 grensoverschrijdende stage-coördinatiepunten in Noord-Duitsland
  • Nederlandse (30) en Duitse werkgevers (30) aangesloten bij SFSD
  • 60 werkervaringsplekken door Nederlandse werknemers vervuld

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2019 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X