Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vrijwilligersorganisaties zijn heel goed in staat groepen aan zich te binden en met elkaar te verbinden.

Sterk vrijwilligerswerk // diverse partners

22 februari 2016

Aanleiding

De maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligersorganisaties is groot. Ze beschikken over grote netwerken en soms ook over accommodaties. Bovenal zijn vrijwilligersorganisaties in staat groepen aan zich te binden en met elkaar te verbinden. Dit gaat niet vanzelf. Er worden hoge eisen gesteld aan de bestuurlijke kracht en kwaliteit in het vrijwilligerswerk. En willen vrijwilligersorganisaties vitaal blijven dan moeten ze meegroeien met veranderingen in de samenleving. Lokale samenwerking tussen onder meer dorpsbelangenorganisaties, sportverenigingen, scouting, culturele organisaties en organisaties voor vrijwillige hulp- en dienstverlening biedt extra kansen om de eigen (organisatie)doelen te bereiken en om van betekenis te zijn voor de leefbaarheid in het dorp en de gemeente.

 Uitdaging

(Bestuurders van) onderling sterk verschillende vrijwilligersorganisaties meenemen in ontwikkelingen in de samenleving en de nieuwe kansen die daardoor ontstaan. (Denk bij ontwikkelingen aan: ‘van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’, bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing, verkleuring, enz).

 Aanpak

 • Tijdens regionale (start)bijeenkomsten brengen we (bestuurders van) vrijwilligersorganisaties met elkaar in contact. Ze delen kennis en ervaringen en doen inspiratie op. Er borrelen nieuwe ideeën voor samenwerking op.
 • De regiobijeenkomsten krijgen een vervolg in de vorm van lokale Open Club sessies (3 per regio). (Bestuurders van) vrijwilligersorganisaties bespreken daar lokale ontwikkelingen, houden een spiegel voor hun eigen organisatie en inventariseren wat ze samen beter zouden kunnen doen. Gezamenlijke ambities voor samenwerking krijgen vorm.
 • Deze lokale initiatieven krijgen ondersteuning bij het opzetten van de samenwerking en bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Vrijwilligers kunnen worden bijgeschoold, ondersteunende faciliteiten worden aangeboden of er kan een deskundige bestuurder op een onderdeel worden ingevlogen voor op maat ondersteuning (BestuurdersPoort).
 • Jaarlijks organiseren we een provinciale kennisdelings- en inspiratiebijeenkomst voor alle vrijwilligersorganisaties.

Resultaat

Het potentieel van vrijwilligersorganisaties wordt (nog) beter benut voor de leefbaarheid in dorpen en gemeenten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@hvdsg.nl o.v.v. aanmelding nieuwsbrief Sterk Vrijwilligerswerk.

Sterk Vrijwilligerswerk is een project van:

 • CMO STAMM
 • Groninger  Dorpen
 • Huis voor  de Sport Groningen
 • KNVB Noord
 • Scouting Groningen
 • Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD)
 • VRIJDAG
 • Lokale steunpunten vrijwilligerswerk
 • Movisie
 • Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV)
 • Scouting Nederland
 • NOC*NSF
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie  en amateurkunst  (LKCA)

Het project is mogelijk dankzij subsidie van de provincie Groningen.

Sterk Vrijwilligerswerk logo's

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X