Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het transitietraject zodanig vormgeven dat zo min mogelijk burgers hinder ondervinden van de veranderingen.

Transitie AWBZ – Wmo // Drentse gemeenten

4 maart 2015

Aanleiding

De Drentse gemeenten willen de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo zo effectief en efficiënt mogelijk laten verlopen, bij voorkeur in samenhang met andere decentralisaties.

Uitdaging

Kennis ontwikkelen rondom de decentralisatie en deze kennis zo optimaal mogelijk op provinciaal niveau delen ten behoeve van de lokale trajecten;
Het uiteindelijke doel is het transitietraject zodanig vormgeven dat zo min mogelijk burgers hinder ondervinden van de veranderingen.

Aanpak

  • Om kennis te vergaren: aansluiten bij of opzetten van lokale, regionale en provinciale overleggroepen;
  • Om kennis te delen: organiseren van kennisateliers en congressen, oprichten van werkgroepen, opstellen van factsheets en het geven van adviezen.

Resultaten

Op beleidsmatig niveau is de kennis rondom de decentralisatie AWBZ-Wmo vergroot;
Hierdoor kunnen gemeenten beter tegemoet komen aan de ondersteuningsvraag van hun inwoners.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X