Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De vier gemeenten hebben handvatten om met hun burgers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over de toekomst van de verschillende voorzieningen.

Transitie voorzieningen // Gemeenten Oost-Drenthe

4 maart 2015

Aanleiding

De demografische veranderingen in Oost-Drenthe gaan gepaard met bezuinigingen en dat heeft consequenties voor het voorzieningenniveau. De provincie Drenthe heeft CMO STAMM gevraagd om samen met de Oost-Drentse gemeenten een regionale visie op het voorzieningenniveau op te stellen.

Uitdaging

De kwantitatieve en kwalitatieve krimpopgaven voor het voorzieningenniveau voor Oost-Drenthe in kaart brengen.
Gemeenten, burgers en maatschappelijke organisaties scenario’s aanreiken voor een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat mensen ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van voorzieningen die van belang zijn voor een vitaal en prettig leefklimaat.

Aanpak

  • Analyse van demografische ontwikkelingen, maatschappelijke trends, economische ontwikkelingen, ontwikkelingen in het sociale domein en in de ruimtelijke ordening in de vier gemeenten.
  • Ook direct aangrenzende Groningse en Drentse gemeenten betrekken bij de opstelling van de krimpopgaven.
  • Vaststelling van de meest urgente vraagstukken en kansrijke ontwikkelingen voor de gemeenten/regio.
  • Formuleren van de meest kansrijke oplossingsrichtingen voor het zo goed mogelijk behouden en versterken van de beschikbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen in Oost Drenthe.

Resultaten

  • Er liggen oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendige regionale voorzieningenstructuur
  • De vier gemeenten hebben handvatten om met hun burgers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over de toekomst van de verschillende voorzieningen.
  • Regionale samenwerking op het gebied van Mobiliteit en voorzieningen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X